aktualizováno 9. 1. 2006

Zimní údržba v Českém Krumlově

Zákon řeší odpovědnost vlastníka chodníku za škodu, neukládá povinnost udržovat ho. Odpovědnost za čištění chodníků řeší vyhláška města č. 3/1992 o veřejných prostranstvích - zodpovídá vlastník přilehlé nemovitosti, což znamená že za chodníky přiléhající k nemovitostem (ty, které vedou do vchodů a kolem domů) zodpovídají Triumfa (za městské byty či domy vlastníků), Bytové družstvo, fyzické osoby.

V zimním období musí být trvale zajištěna schůdnost chodníků, který musí být uklízen a posypán jakmile napadne sníh nebo se vytvořilo náledí. Je zakázáno sypat chodníky solí, popelem nebo škvárouZa čištění místních a účelových komunikací odpovídají jejich správci.

V Č. Krumlově se o údržbu dělí několik subjektů. Firma Dunková se stará o zvýšený chodník na tř. Míru od Vyšehradu ke Špičáku, Špičák + Fialková ul. a od Špičáku do celé historické části města ohraničené dále Rooseveltovou ulicí, Po vodě, Tavírna, na druhé straně Rybářská ul., Plešivecké nám., Plešivecká ul., Dolní Plešivec. Na celém sídlišti Plešivec II. ještě uklízí hlavní chodníky.
Ostatní území města, které neudržuje firma Dunková, a vozovky na sídl. Plešivec II.uklízejí Služby města Český Krumlov.
Hlavní průtahy silnic udržuje Správa a údržba silnic Český Krumlov - jde o komunikace I/39 (od Přísečné přes Špičák na Kájov), sil. II/157 (od Porákova mostu na Kaplici), sil. II/160 (od křižovatky u Agipu na Větřní) a sil. III/ 1571 (Rožmberská ul. - Slupenec - Spolí).

Zimní údržba v Českém Krumlově

Pokud mají občané požadavky na úklid sněhu či řešení pořádku měli by kontaktovat přímo příslušné úklidové firmy na těchto číslech:

dispečink Služeb města ČK 380 711285 (nepřetržitě)
kancelář fi Dunková 380 711 552 (v pracovní době 6 - 14), v jinou dobu Deziderius Dunka 775 046 648 nebo Štefan Milo 728 684 992
dispečink Správy a údržby silnic ČK 380 709 034 (nepřetržitě)

Pro zlepšení stavu a průjezdnosti místních komunikací i na sídlištích, např. Za nádražím, Mír, Plešivec je od čtvrtka 5. ledna odklízen sníh i za pomoci Stavební firmy SIXL a firmy IRO Zempas.


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov