aktualizováno 6. 1. 2006

Sníh na Českokrumlovsku


S ohledem na klimatické podmínky vydal v úterý odbor životního prostředí (v souladu se zákonem o lesích) rozhodnutí o zákazu vstupu do lesů v celém obvodu obce s rozšířenou působností obce Český Krumlov. Po čtvrteční události na Lipně (holandská turistka, u které došlo ke zranění páteře poté, co ji zasáhl padající strom) je zřejmé, že jsme správně předvídali možný vývoj a včas reagovali.... Zákaz platí do 3. 2. 2006.
Současné počasí (mrznoucí mlha) není vůbec příznivé, protože dochází k dalšímu zvyšování pravděpodobnosti zlomů a pádů stromů.

V průběhu celého týdne jsou prováděny zásahy v městské zeleni tak, aby nedocházelo k ohrožování majetku či zdraví - odstraňujeme (společně se Službami města a Lesy ČK) zlomené větve stromů a nakloněné kmeny či větve, u nichž je zřejmé, že nedojde k regeneraci vnitřních pletiv.... Zatím nemáme hlášení, že by v katastru města zeleň způsobila nějakou škodu.

Sníh na Českokrumlovsku


Lesy města ČK odstraňují padlé stromy z komunikace mezi Zátoňskými Dvory a obcí Suš tak, aby byla v co nejkratším čase silnice zprůjezdněna. V daném úseku se nacházejí lesy v majetku Města Český Krumlov a lesy ve správě Lesů ČR - oba subjekty začaly s likvidací ihned poté, co riziko ohrožení jejich pracovníků pádem dalších stromů kleslo na přijatelnou míru. Dle současného vývoje je pravděpodobné, že polomy budou odstraněny v průběhu dnešního dne a na základě koordinace se Správou a údržbou silnic bude ihned nasazena technika k zajištění sjízdnosti.
Hodnocení škod je zatím jen orientační - u Lesů města Český Krumlov může být poškozeno cca 1000-2000 m3 dřevní hmoty a u Lesů ČR se mohou škody pohybovat mezi 50 - 100% plánované roční těžby.


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov