aktualizováno 4. 1. 2006

Lesy na Českokrumlovsku jsou veřejnosti uzavřeny

Zákaz vstupu do lesů platí do 3. února na území správního obvodu Českého Krumlova, jako obce s rozšířenou působností. V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů o tom rozhodl Městský úřad Český Krumlov kvůli mimořádným klimatickým podmínkám.

Vzhledem k množství sněhové pokrývky na území Českokrumlovska dochází k lámání větví stromů, k vyvracení a pádům kmenů. Občané, kteří se přes zákaz budou v lese pohybovat, hrozí podle lesního zákona postih za přestupek. Zákaz se nevztahuje na pracovníky vykonávající práci v lese a na osoby provádějící výkon práva myslivosti.

Lesy na Českokrumlovsku jsou veřejnosti uzavřeny

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov