aktualizováno 15. 12. 2005

Městský úřad Č. Krumlov ve svátečním období

Podle zkušeností z minulých let si občané nenechávají vyřizování svých záležitostí na městském úřadu na poslední chvíle v roce. Úředníci si proto mezi svátky vybírají dovolené, abychom zbytečné čekání na občana neplatili všichni. Evidence vozidel, občanských průkazů a cestovních dokladů, registr podnikatelů živnostenského úřadu budou fungovat takto:

23.12. ........... 08.00 - 12.00 h.
27. - 29.12. .. 08.00 - 15.30 h.
30.12. ........... 08.00 - 12.00 h.

Ve stejném rozsahu bude otevřena pro veřejnost podatelna městského úřadu v Kaplické ulici.

Matrika na náměstí Svornosti bude otevřená 28. 12. od 7.30 do 17 h.

Ostatní pracoviště budou uzavřená. Případná jednání na nich je nutné dohodnout telefonicky předem.

MěÚ Český Krumlov

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov