aktualizováno 30. 11. 2005

Uzavírka komunikace pod Plášťákem

Od čtvrtka 1. 12. do 23. 12. bude uzavřena komunikace pro pěší a vozidla integrovaného záchranného systému pod Plášťovým mostem - mezi Jelení zahradou a Rybářskou ulicí.

V této době tam firma Sixl, sro, Č.Krumlov provede propojení inženýrských sítí: propojení vodovodu v Rybářské ulici do vodovodní šachty u lávky přes Polečnici v Jelení zahradě v délce 60 m a prodloužení kanalizace z Rybářské pod Plášťový most na začátek Hradní ulice v délce asi 45 m. Cena této investiční akce je 762 820 Kč.

Místo se bude obcházet přes lávku přes Polečnici, pak vlevo přes 1. zámecké nádvoří (trasa bude vyznačena).

Plášťový most

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov