aktualizováno 7. 11. 2005

Nepovolená reklamní zařízení musí rychle zmizet

Do 15. listopadu musí být v Č. Krumlově odstraněna reklamní zařízení umístěná bez vědomí městského úřadu na majetku města, např. sloupech veřejného osvětlení, nosičích dopravního značení, na zábradlí, na místních komunikacích a pozemcích města.

Jsou totiž umístěná v rozporu s vyhláškou města č. 3/1999, ve znění vyhlášky č. 5/1999 o pravidlech umísťování reklamních a propagačních zařízení, platných na územním obvodu města Český Krumlov. Pokud vlastníci nepovolenou reklamu do tohoto data neodstraní, udělá to město a náklady spojené s touto činností vlastníkovi vyúčtuje.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov