aktualizováno 20. 10. 2005

Oznámení o výběrovém řízení

Město Český Krumlov vyhlašuje na základě usnesení RM č.587/33/2005. výběrové řízení na prodej poz. parcely č.493/88 o výměře 1.369 m2 a poz. parcely č.493/25 m2 o výměře 1.147 m2 vše v k.ú. Vyšný pro stavbu rodinných domů. Jedná se o lokalitu Vyšný - nad hájovnou.

Kriteriem je výše nabízené kupní ceny, přičemž minimální kupní cena činí 500,- Kč/ m2.
Město Český Krumlov si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Přihlášky zasílejte v zalepené obálce zřetelně označené " VŘ- výstavba RD Vyšný - NEROZLEPOVAT" nejpozději do 15.11.2005.

Bližší informace na odboru správy majetku MěÚ Č.Krumlov, Kaplická 439, Č.Krumlov- Marta Rajdlová, telefon: 380 766 601, email:marta.rajdlova@mu.ckrumlov.cz

VR

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov