aktualizováno 20. 10. 2005

Oznámení o výběrovém řízení

Město Český Krumlov vyhlašuje na základě usnesení RM č.587/33/2005 výběrové řízení na prodej poz. parcely č.493/88 o výměře 1.369 m2 a poz. parcely č.493/25 m2 o výměře 1.147 m2 vše v k .ú. Vyšný pro stavbu rodinných domů. Jedná se o lokalitu Vyšný - nad hájovnou.


Kriteriem je výše nabízené kupní ceny, přičemž minimální kupní cena činí 500,- Kč/ m2.
Město Český Krumlov si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Přihlášky zasílejte v zalepené obálce zřetelně označené " VŘ- výstavba RD Vyšný - NEROZLEPOVAT" nejpozději do 15.11.2005

Bližší informace na odboru správy majetku MěÚ Č.Krumlov, Kaplická 439, Č.Krumlov - Marta Rajdlová, Telefon: 380 766 601, email: marta.rajdlova@mu.ckrumlov.cz

VR

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: