aktualizováno 20. 10. 2005

Automobilové vraky zmizí

V nejbližších dnech začne odstraňování autovraků ve městě. Za poslední tři roky zaevidovala městská policie 69 vraků, letos 17. U všech vždy zaprotokoluje místo nálezu, datum a pořídí fotodokumentaci. Pověřená dvojice strážníků provede legislativní a praktické kroky k jejich odstranění.

Podle SPZ, čísla motoru, karosérie i na základě místního šetření mezi obyvateli zjišťuje majitele, příp. kdo vůz na místě zanechal. Poté majitele vozidla vyzve k odstranění s poučením, že při neuposlechnutí bude odstraněno na náklady města s tím, že náklady budou po něm vymáhány. Není-li ale majitel zjištěn, je protokol o zaevidování vyvěšen na úřední desce MÚ a po dvou měsících je vrak zlikvidován. Vraky likviduje soukromá firma s licencí k legálnímu a profesionálnímu odstranění vraků, přidělenou krajským úřadem.
Občané získají kontakty na všechny firmy s licenci na likvidaci vraků na městské policii - 380 766 308.

Vrak

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov