aktualizováno 20. 10. 2005

Rozšíření městské skládky

Zastupitelé schválili rozšíření městské skládky u Pinskrova dvora za 9 mil. Kč, přičemž se tato investice vrátí za tři roky. Po rozšíření bude sloužit dalších 6,5 roku a městu pak přinese téměř 23miliónový zisk.

Aby současná kapacita skládky vystačila pro odpad svážený multikárami a aviemi, lisovací vozy zajíždějí do Lověšic. Rovněž podnikatelé už musí odvážet odpad na lověšickou skládku (do poloviny příštího roku). Schválen byl také záměr změny systému odpadu v Č. Krumlově. Po podání projektu na Státní fond životního prostředí se uskuteční diskuze s občany a podnikateli vnitřního města, neboť po získání finančního příspěvku z EU začne v centru fungovat pytlový systém. Dojde k výměně kontejnerů na sídlištích a bude vybudována překládací linka.

Skládka

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov