aktualizováno 20. 10. 2005

Pokročilo plánování sociálních služeb

Končí úvodní etapa komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Krumlov. Zastupitelé v září schválili cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb ─ v současné době se připravuje jeho tištěná podoba. Schválili rovněž priority na rok 2006, které naplňují část cílů komunitního plánu, v celkové výši téměř 7 miliónů korun z městského rozpočtu.

Mimo jiné se jedná o podporu vzniku nízkoprahových center pro děti a mládež, rozšíření pečovatelské služby na sedmidenní, rozvoj služeb osobní asistence a respitní péče o seniory a zdravotně postižené. Podrobnější informace na www.komunitniplan.krumlov.cz a v příštím čísle zpravodaje ICOS.

KPSS

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov