aktualizováno 4. 10. 2005

Město opět přispěje na vkusné označení provozoven a domů

Letos podruhé mohou do 1. listopadu podnikatelé a majitelé domů požádat o příspěvek města Č. Krumlov na vkusné označení provozoven a domů.
Na posílení pozitivní reklamy podporou kvalitních uměleckých návrhů označení jednotlivých provozoven a domů i na vlastní provedení firemních štítů a odstranění nevhodného označení z města zapsaného na listině UNESCO vyhlásilo město Č. Krumlov grant nazvaný Podpora na pořízení označení domů a provozoven, zpracovaný v souladu s podmínkami památkové péče. Jeho cílem je zlepšení vzhledu městské památkové rezervace a městské památkové zóny a v letošním rozpočtu města má k dispozici 300 000 Kč. Výše příspěvku z grantu může stejně jako vloni dosáhnout až 70 procent nákladů na grafický návrh nebo výrobu označení v souladu s požadavky památkové péče, maximálně ale 40 000 Kč na provozovnu. V případě doložení předepsaných dokladů lze zažádat o příspěvek zpětně.
Žádost o příspěvek je nutné podat do 1. listopadu na podatelnu městského úřadu nebo poštou na adresu Městský úřad ČK, Kaplická 439. Podrobnější informace je možné získat u Markéty Tošovské, DiS. (380 766 714) na oddělení památkové péče i na www.mu.ckrumlov.cz, kde naleznete i formuláře žádostí.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov