aktualizováno 21. 7. 2005

Sezóna je nabitá, všichni by měli být ohleduplní

Ve středu 20. července se uskutečnila schůzka zástupců města Č. Krumlov a městského úřadu s podnikateli v cestovním ruchu a pořadateli kulturních akcí ve městě. Sledovala dva cíle - zlepšení organizace akcí v hlavní turistické sezóně tak, aby se vzájemně nerušily, a aby při jejich konání nedocházelo k rušení nočního klidu obyvatel města.

Podle starosty JUDr. Fr. Mikeše, který setkání inicioval, se město snaží koordinovat akce pořádané městem, ale jiná situace nastává v případě aktivit podnikatelského sektoru. K omezení vzájemného ovlivňování souběžně konaných akcí může významně přispět internetový plánovač akcí (www.mu.ckrumlov.cz/planovac), do něhož by měli pořadatelé ukládat informace o jejich konání. Jeho prostřednictvím se tak další zájemci dozvědí, nedojde-li ke kolizi s jinou plánovanou akcí.

V souvislosti s nadměrným hlukem má město na základě vyhlášky města č. 16/2001, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí, možnost prostřednictvím rady města rozhodnout o zvláštním režimu konkrétní problémové provozovny rušící hlukem okolí. K této krajní možnosti by město sáhlo nerado, věří, že podnikatelé dokáží akceptovat stížnosti občanů na hlučnost jejich produkce a brát ohled na jejich zákonné potřeby a práva. Krajská hygienická stanice bude provádět měření hluku v chráněných prostorách, a to nejen v případě hudební produkce, ale i hlučnosti např. různých technických zařízení, a to bez vědomí provozovatelů. Při porušení zákona o ochraně veřejného zdraví hrozí podle jejich pracovníků vysoké pokuty.

Podle stavebního úřadu se podnikatelům vyplatí oznámit záměr provozovat hudební produkce v předstihu, a to nejlépe v průběhu řízení o povolení stavby, nebo změny užívání stavby. Spolu s dalšími doklady předloží hlukovou studii, která obsahuje i návrh nezbytně nutných opatření tak, aby pozdější užívání stavby splnilo mimo jiné i příslušné limity hluku. V případě zjištění užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, tedy i v případě pořádání hudebních produkcí, hrozí provozovateli značné sankce podle stavebního zákona.

Českokrumlovští občané budou i nadále informování o kulturních akcích konaných po 22. h, které povolila rada města, a to prostřednictvím úřední desky, internetových stránek úřadu (www.mu.ckrumlov.cz), Českokrumlovských listů, Zpravodaje města Č. Krumlov. Ale ani v tom případě nesmí hudební produkce překročit právními předpisy předepsanou hranici hlučnosti, musí být koordinována s městskou policií tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, a musí být koordinována s dalšími případnými akcemi tak, aby se vzájemně nerušily.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov