aktualizováno 21. 7. 2005

Sezóna je nabitá, všichni by měli být ohleduplní

Ve středu 20. července se uskutečnila schůzka zástupců města Č. Krumlov a městského úřadu s podnikateli v cestovním ruchu a pořadateli kulturních akcí ve městě. Sledovala dva cíle - zlepšení organizace akcí v hlavní turistické sezóně tak, aby se vzájemně nerušily, a aby při jejich konání nedocházelo k rušení nočního klidu obyvatel města.

Podle starosty JUDr. Fr. Mikeše, který setkání inicioval, se město snaží koordinovat akce pořádané městem, ale jiná situace nastává v případě aktivit podnikatelského sektoru. K omezení vzájemného ovlivňování souběžně konaných akcí může významně přispět internetový plánovač akcí (www.mu.ckrumlov.cz/planovac), do něhož by měli pořadatelé ukládat informace o jejich konání. Jeho prostřednictvím se tak další zájemci dozvědí, nedojde-li ke kolizi s jinou plánovanou akcí.

V souvislosti s nadměrným hlukem má město na základě vyhlášky města č. 16/2001, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí, možnost prostřednictvím rady města rozhodnout o zvláštním režimu konkrétní problémové provozovny rušící hlukem okolí. K této krajní možnosti by město sáhlo nerado, věří, že podnikatelé dokáží akceptovat stížnosti občanů na hlučnost jejich produkce a brát ohled na jejich zákonné potřeby a práva. Krajská hygienická stanice bude provádět měření hluku v chráněných prostorách, a to nejen v případě hudební produkce, ale i hlučnosti např. různých technických zařízení, a to bez vědomí provozovatelů. Při porušení zákona o ochraně veřejného zdraví hrozí podle jejich pracovníků vysoké pokuty.

Podle stavebního úřadu se podnikatelům vyplatí oznámit záměr provozovat hudební produkce v předstihu, a to nejlépe v průběhu řízení o povolení stavby, nebo změny užívání stavby. Spolu s dalšími doklady předloží hlukovou studii, která obsahuje i návrh nezbytně nutných opatření tak, aby pozdější užívání stavby splnilo mimo jiné i příslušné limity hluku. V případě zjištění užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, tedy i v případě pořádání hudebních produkcí, hrozí provozovateli značné sankce podle stavebního zákona.

Českokrumlovští občané budou i nadále informování o kulturních akcích konaných po 22. h, které povolila rada města, a to prostřednictvím úřední desky, internetových stránek úřadu (www.mu.ckrumlov.cz), Českokrumlovských listů, Zpravodaje města Č. Krumlov. Ale ani v tom případě nesmí hudební produkce překročit právními předpisy předepsanou hranici hlučnosti, musí být koordinována s městskou policií tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, a musí být koordinována s dalšími případnými akcemi tak, aby se vzájemně nerušily.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: