aktualizováno 27. 6. 2005

Propojením ulic Široká a Hradební se otevřel úžasný prostor

Nově vzniklý průchod v objektu 78/79 v začátku Široké ulice šikovně zpřístupňuje Hradební ulici, příjemný prostor, který slibuje zajímavé aktivity - po nedávném otevření baru Tornádo je v plánu například Hudební klub.

Českokrumlovský rozvojový fond touto investicí 4,9 mil. Kč obnovil stav trvající do roku 1971, kdy byl objekt dvoupatrovou průjezdní stodolou, poté do roku 2003 ho využíval městský národní výbor, později městský úřad. V průchodu vzniknou centrum služeb pro turisty, obchůdky, v horních prostorách do konce roku 2007 místo plánovaných kanceláří sedm bytů.

Kontejnery na směsný komunální i separovaný odpad jsou nyní přestěhovány z Široké ulice i Ostrova za průchod do Hradební ulice, kde je skrývá zástěna. Tato změna by měla přispět ke zvýšení čistoty a pořádku ve městě.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov