aktualizováno 20. 5. 2005

Veřejné projednávání návrhu Komunitního plánu sociálních služeb se týká řady občanů

Český Krumlov chce zefektivnit poskytované sociální služby, aby se přiblížily skutečným potřebám občanů i možnostem města. K tomu má vést Komunitní plán sociálních služeb ve městě Č. Krumlov, jehož první verze bude projednána s veřejností v úterý od 18 h v základní škole Linecká. Přijít by měli ti, kterých se tato problematika týká, nebo v dohledné době bude, aby bylo možné přihlédnout k jejich názorům. Komunitní plán zahrnuje prevenci sociálně-patologických jevů, péči o starší občany, zdravotně postižené občany, prevenci etnických konfliktů a řešení krizových situací (podrobněji na www.komunitniplan.krumlov.cz).

Dalším novým vstřícným počinem města je zdarma dosažitelný Katalog sociálních služeb ve městě Č. Krumlov s důležitými a praktickými údaji o státních i neziskových organizacích, o úřadech i dalších institucích a poskytovatelích soc. služeb.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov