aktualizováno 25. 4. 2005

Informace o novém projektu k usnadnění komunikace podnikatelů s úřady

Usnesením č. 1006 ze dne 20.10.2004 schválila vláda ČR projekt zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání.

Základním krokem realizace tohoto projektu je vznik centrálních registračních míst (CRM), tvořených stávající sítí živnostenských úřadů. Dojde k zjednodušení a restrukturalizaci registračně evidenčního systému. Východiskem bude zejména využívání informačních systémů veřejné správy, zrychlení vstupních správních procesů, odstranění některých úkonů požadovaných dosud po podnikatelích a minimalizování jejich administrativně časové zátěže.

V praxi to bude znamenat, že v budoucnu nebudou od podnikatele vyžadovány doklady o trestní bezúhonnosti, bezdlužnosti, trvalém pobytu atd. Tyto údaje bude registrační místo ověřovat přímo z informačních zdrojů veřejné správy. Na CRM budou bezplatně k dispozici potřebné formuláře pro daňovou registraci, oznámení podle zákona o zaměstnanosti a oznámení pro účely sociálního zabezpečení, včetně možnosti jejich vyplnění přímo v CRM s poskytnutím potřebné individuální pomoci a poučení. Pro zápis do obchodního rejstříku bude možno získat nejen relevantní informace a formuláře, ale bude možno realizovat i vlastní podání žádosti o zápis do OR. Pracovníci CRM budou schopni podnikatele informovat také o dalších krocích spojených s daným druhem podnikání a agendou spojenou s podnikáním. Projekt je rozdělen na tři etapy, které se mohou i prolínat. Konec je stanoven na rok 2007. Bude provázen nutnými legislativními změnami.

Zatím je možno na Obecním živnostenském úřadu v Českém Krumlově získat formuláře, které CRM podnikatelům poskytují ve vztahu k finančním úřadům:

1) přihláška k registraci pro fyzické osoby
2) přihláška k registraci pro právnické osoby
a informace o tom, kde je možno na Internetu získat formuláře ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení. Dále je k dispozici formulář Hlášení volného místa ve vztahu k Úřadu práce.

Podrobnější informace o projektu je možno získat na www.mpo.cz - informace Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: