aktualizováno 25. 4. 2005

Informace o novém projektu k usnadnění komunikace podnikatelů s úřady

Usnesením č. 1006 ze dne 20.10.2004 schválila vláda ČR projekt zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání.

Základním krokem realizace tohoto projektu je vznik centrálních registračních míst (CRM), tvořených stávající sítí živnostenských úřadů. Dojde k zjednodušení a restrukturalizaci registračně evidenčního systému. Východiskem bude zejména využívání informačních systémů veřejné správy, zrychlení vstupních správních procesů, odstranění některých úkonů požadovaných dosud po podnikatelích a minimalizování jejich administrativně časové zátěže.

V praxi to bude znamenat, že v budoucnu nebudou od podnikatele vyžadovány doklady o trestní bezúhonnosti, bezdlužnosti, trvalém pobytu atd. Tyto údaje bude registrační místo ověřovat přímo z informačních zdrojů veřejné správy. Na CRM budou bezplatně k dispozici potřebné formuláře pro daňovou registraci, oznámení podle zákona o zaměstnanosti a oznámení pro účely sociálního zabezpečení, včetně možnosti jejich vyplnění přímo v CRM s poskytnutím potřebné individuální pomoci a poučení. Pro zápis do obchodního rejstříku bude možno získat nejen relevantní informace a formuláře, ale bude možno realizovat i vlastní podání žádosti o zápis do OR. Pracovníci CRM budou schopni podnikatele informovat také o dalších krocích spojených s daným druhem podnikání a agendou spojenou s podnikáním. Projekt je rozdělen na tři etapy, které se mohou i prolínat. Konec je stanoven na rok 2007. Bude provázen nutnými legislativními změnami.

Zatím je možno na Obecním živnostenském úřadu v Českém Krumlově získat formuláře, které CRM podnikatelům poskytují ve vztahu k finančním úřadům:

1) přihláška k registraci pro fyzické osoby
2) přihláška k registraci pro právnické osoby
a informace o tom, kde je možno na Internetu získat formuláře ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení. Dále je k dispozici formulář Hlášení volného místa ve vztahu k Úřadu práce.

Podrobnější informace o projektu je možno získat na www.mpo.cz - informace Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov