aktualizováno 15. 4. 2005

Město podpoří sport a tělovýchovu mládeže

Český Krumlov vyhlašuje grantový program pro výběr projektů v oblasti Sportu a tělovýchovy pro mládež do 18 let.

Pro letošní rok je na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže vyčleněno z městského rozpočtu 400 000 Kč. O příspěvek lze žádat v rámci tří okruhů - Neinvestiční dotace na nájmy, Pořádání sportovních akcí mládeže do 18 let a Dotace na reprezentaci města Č. Krumlov. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách města (www.mu.ckrumlov.cz). Projekty je nutné směřovat na odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví.městského úřadu do 15. května

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov