aktualizováno 7. 4. 2005

Vyhlášení výsledků výběru příjemců příspěvku na místní kulturní aktivity v r. 2005

RM - USNESENÍ č. 179/12/2005

RM s c h v a l u j e
a)
přidělení finančních prostředků formou mimořádné podpory (dle schválených Zásad a pravidel pro poskytování podpor z rozpočtu Města Český Krumlov) na místní kulturní aktivity konané v Českém Krumlově v celkové rozpočtované výši 400. 000,- Kč takto:

 • Krumlovští Pištci na projekt 1. CD Krumlovští Pištci
  ve výši 30.000,- Kč
 • Městský pěvecký sbor Perchta, příspěvek na činnost
  ve výši 12.000,- Kč
 • Umělecká beseda Český Krumlov na projekt Živý Betlém 2005
  ve výši 10.000,- Kč
 • Smyčcový orchestr Český Krumlov na projekt Česká mše vánoční J.J.Ryby
  ve výši 26.000,- Kč
 • Smyčcový orchestr Český Krumlov, příspěvek na činnost
  ve výši 12.000,- Kč
 • Fioretto na dovybavení souboru
  ve výši 12.000,- Kč
 • Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově na projekt XV. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů v Č.Krumlově
  ve výši 36.000,- Kč
 • Divadelní klub "Českokrumlovská scéna" na činnost Divadelního klubu Českokrumlovská scéna
  ve výši 23.000,- Kč
 • Informační centrum občanského sektoru - ICOS Český Krumlov na projekt Divadlo zvuků - aneb padají bariery mezi dětmi a dospělými
  ve výši 27.000,- Kč
 • Nezávislá společnost umění na činnost Nezávislé společnosti umění v roce
  2005
  ve výši 27.000,- Kč
 • Sdružení jihočeských básníků KRB na projekt Literárně kult. večery
  ve výši 11.000,- Kč
 • Jihočeský klub Obce spisovatelů na projekt Barevné kameny Adalberta Stiftera
  ve výši 10.000,- Kč
 • Vlastenecko dobročinná sdružená Obec Baráčníků Vitoraz na Kulturně společenské akce
  ve výši 5.000,- Kč
 • Mgr.A Stanislava Konvalinková na projekt Výstava fotografií
  ve výši 6.000,- Kč
 • Jan Vaněček na projekt Vánoční jubilejní Podvečerník
  ve výši 6.000,- Kč
 • Jan Olšakovský na projekt Taneční večery pro seniory
  ve výši 6.000,- Kč
 • Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. na projekt Výtvarný podzim v "Boudě"
  ve výši 15.000,- Kč
 • Dům dětí a mládeže Český Krumlov na projekt Pohádkový park - Mezinárodní den dětí
  ve výši 10.000,- Kč
 • Dům dětí a mládeže Český Krumlov na projekt Dětská Porta - Krumlovský medvěd
  ve výši 10.000,- Kč
 • Dům dětí a mládeže Český Krumlov na projekt 30. výročí folklórního souboru Jitřenka
  ve výši 9.000,- Kč
 • Regionální muzeum v Českém Krumlově na projekt Výstava Hanzelka & Zikmund - Fotografie
  ve výši 12.000,- Kč
 • Základní umělecká škola, Český Krumlov na projekt Nejstarší hudební škola v Čechách a její 225 letá existence-ZUŠ Český Krumlov (1780-2005)
  ve výši 23.000,- Kč
 • Městská knihovna v Českém Krumlově na projekt Moje nejmilejší zvířátko - literární a výtvarná soutěž
  ve výši 13.000,- Kč
 • 1. ck production s.r.o. na projekt HURÁ DO KRUMLOVA festival folk coutry a trampské hudby
  ve výši 45.000,- Kč

b) v případě schválení rozpočtové změny posílení výdajů org. 41 ve výši 130.000,- Kč (získané za pronájem veřejného prostranství pro natáčení filmu) přidělení finančních prostředků takto:

 • Kruh přátel Pohádkového domu na projekt Pohádkový den v Českém Krumlově
  ve výši 7.000,- Kč
 • Pavel Zadražil na projekt Katalog ak. sochaře Stanislava Zadražila
  ve výši 19.000,- Kč
 • Jitka Kalkušová - ART KONTAKT na projekt Výstava výtvarných děl z tvorby arch. V. Tesky a mal. J. Synka
  ve výši 10.000,- Kč
 • Tomáš Baran-GAFA STUDIO na projekt Uzel - Salzburg/Č. Krumlov 2005
  ve výši 10.000,- Kč
 • Bohumír Němec na projekt knižní vydání Rožmberské kroniky, krátký a summovní výtah od Václava Březana
  ve výši 20.000,- Kč
 • Jan Jiřička na projekt Týden dětského filmu a výtvarná soutěž
  ve výši 10.000,- Kč
 • Národní informační a poradenské středisko pro kulturu na projekt 11. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže v Č. Krumlově
  ve výši 15.000,- Kč
 • SAXA, s.r.o. na projekt Hudebně divadelní loutkové pořady pro děti
  ve výši 10.000,- Kč
 • TK GALA DANCE Český Krumlov na projekt Mistrovství jižních Čech ve sportovním tanci 2005
  ve výši 15.000,- Kč
 • 1. ck production s.r.o. na projekt CD koledy-hudební nosič
  ve výši 9.000,- Kč
 • 1. ck production s.r.o. na projekt CD lidové písně-hudební nosič
  ve výši 9.000,- Kč

Mimořádná podpora bude poskytnuta z kapitoly Kancelář starosty, oddělení kultury městského rozpočtu pro rok 2005, č. org. 41.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov