aktualizováno 6. 4. 2005

Územní plán města Český Krumlov

Město Č. Krumlov má dokončený návrh územního plánu obce.

Tato územně plánovací dokumentace bude vystavena od 18. dubna 30 dnů k veřejnému nahlédnutí na městském úřadu v Kaplické ulici, aby veřejnost měla možnost seznámit se s jeho obsahem a podávat k němu případné námitky a připomínky. Po jejich vypořádání musí navržené řešení odsouhlasit dotčené orgány státní správy a bude předloženo k posouzení krajskému úřadu, což si vyžádá několik měsíců. Poté bude návrh územního plánu města Český Krumlov předložen ke schválení zastupitelstvu města. Nyní, 28. dubna, se s tímto důležitým dokumentem seznámí na svém veřejném zasedání zastupitelé.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: