aktualizováno 22. 3. 2005

Parkování v pěší zóně Č. Krumlova


Po vyhodnocení dva měsíce fungujícího systému parkování v pěší zóně Českého Krumlova schválili radní změny dislokace a určení parkovacích míst v centru města.

Na základě poznatků dopravní komise, dřívějšího projednávání, připomínek a žádostí občanů a organizací k parkovacímu systému v centru Českého Krumlova se zvyšuje počet servisních stání z 24 na 33, a to hlavně snížením počtu nevyužívaných míst taxislužby a jejich změnou v tato servisní stání. Počet parkovacích míst pro občany trvale bydlící v pěší zóně se nemění - ze 43 vyhrazených míst je prodáno jen 28. Zastupitelé budou příští týden schvalovat vyhlášku o místních poplatcích, obsahující například snížení měsíčního paušálního poplatku pro trvale bydlící z 1000 na 750 Kč, přičemž občané nad 60 let zaplatí za vyhrazené parkovací místo jen 250 Kč.


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov