aktualizováno 19. 9. 2022

Vyhodnocení programového prohlášení Rady města Český Krumlov pro volební období 2018 až 2022

Rada města Český Krumlov v návaznosti na koaliční dohodu vyjadřila v březnu 2019 programovým prohlášením společnou vůli dosáhnout při výkonu veřejné správy města co nejlepších podmínek pro koncepční a vyvážený rozvoj města a pro vytváření podmínek k co nejkvalitnějšímu životu občanů a podnikatelů v našem městě. Programové prohlášení Rady města Český Krumlov bylo závazkem politické reprezentace města Český Krumlov na volební období 2018 až 2022 a zahrnovala priority, na jejichž naplňování rada města kladla při své činnosti hlavní důraz. Jejich plnění najdete na této webové prezentaci. 

Po celé čtyřleté volební období jsme pracovali na plnění programového prohlášení a správě města v nezměněné koaliční sestavě KDU-ČSL, SPOLEČNĚ PRO KRUMLOV – Nezávislí a TOP 09, Sdružení nezávislých – Město pro všechny, sdružení Nezávislí a Zelení, ČSSD a Reálný Krumlov, kterou v zastupitelstvu reprezentovalo 14 zastupitelů.

Naše společná práce vycházela z koncepční práce předchozích let, zejména ze schváleného Strategické plánu rozvoje města a dalších koncepčních dokumentů jako byly Komplexní dopravní koncepce, Strategie cestovního ruchu apod. Nově se nám podařilo zpracovat dle našich záměrů Digitální strategii a v závěru volebního období i Bytovou politiku města. Po mnoha letech mravenčí práce se podařilo dokončit i návrh nového územního plánu, který je aktuálně předmětem veřejného projednání.

Námi plánované vyšší zapojení obyvatel města při přípravě významných městských projektů (participace) narazilo na omezení setkávat se v důsledku koronavirové pandemie. Přesto se podařilo zapojit veřejnost do tvorby územních studií veřejných prostranství v sedmi městských lokalitách a každoročně připravit tzv. participativní rozpočet s možností pro občany města podávat k hlasování návrhy na realizaci jimi vybraných akcí investičního i neinvestičního charakteru, na který byl každý rok vyčleněn 1 milion korun.

V jednotlivých záložkách se je možné seznámit se stručným vyhodnocením plnění dílčích programových priorit. Před čtyřmi roky bylo plnění programového prohlášení podstatně příznivější. Uplynulé volební období bylo velmi silně poznamenáno jednak mimořádnými událostmi, které neměly od roku 1990 obdoby. Koronavirová pandemie, energetická krize, válka na Ukrajině velmi citelně poznamenaly akceschopnost města. Lze konstatovat, že jsme přišli nejen o spoustu času na práci, ale i spoustu peněz. V hrubém vyjádření asi o 150 milionů korun na investice, tj. defacto o polovinu vlastních zdrojů, kterými město disponuje ve čtyřletém období. Na základě těchto událostí a těchto důsledků jsme byli nuceni odložit řadu investic, které byly součástí našich programových priorit.

Dalibor Carda, starosta
Josef Hermann, místostarosta
Martin Hák, místostarosta
Ivo Janoušek, místostarosta

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: