aktualizováno 10. 6. 2020

Vybudování nové větší počítačové učebny - ZŠ Linecká, Český Krumlov

Účelem projektu je zkvalitnění infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Cílem projektu je zvkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi, pro vzdělání v oblasti přírodních věd a cizích jazyků.

        Logo MAS Blanský les Netolicko, zdroj: oKS         Logo EU + MMR

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Vybudování nové větší počítačové učebny, Základní škola Český Krumlov, Linecká 43
Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0003754
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Základní škola Český Krumlov, Linecká 43
Termín realizace projektu: 6.12. 2023 - 31.10. 2024
Stav projektu: realizace
Předpokládané celkové výdaje projektu: 2 340 514,29 Kč
z toho dotace: 1 900 000 Kč

Popis projektu

V současné době se škola potýká s nevyhovující kapacitou počítačové učebny a nevyhovujícím vybavením v oblasti informačních technologií. Omezená kapacita učebny (16 žáků) a její vybavenost neodpovídají potřebám školy a snižují možnost využití výpočetní techniky a rozvoj digitální gramotnosti napříč předměty, kde je aplikované využití výpočetní techniky již standardní součástí výuky. Stávající počítačová učebna zcela nevyhovuje standardním podmínkám pro výuku informatiky. Počítače jsou umístěny na běžných lavicích a jejich počet neodpovídá průměrnému počtu žáků v jedné třídě. Žáci tak musejí pracovat na jednom zařízení minimálně ve dvou. Vybavení stávající počítačové učebny je již zastaralé.


Předkládaný projekt reaguje na identifikovaný nedostatečných kapacit počítačové učebny a nedostatek odpovídajícího vybavení počítačové učebny, což neodpovídá aktuálním trendům a požadavkům na kvalitní vzdělávání.

 

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: