aktualizováno 18. 4. 2011

Výzva k podání nabídky na výměnu oken

aktualizováno 18. dubna 2011

Město Český Krumlov podává výzvu k podání nabídky na výměnu oken v ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Plešivec - III. etapa.

Předmětem plnění zakázky je výměna oken. Stavba se nachází v historickém centru Č. Krumlova a proto se jedná o památkově chráněný objekt. V minulosti zde byla necitlivě nahrazena původní špaletová okna za okna zdvojená panelákového typu. Tyto okna již neodpovídají současným požadavkům na tepelné ztráty, jsou dožitá a esteticky kazí vzhled budovy. V předešlých letech již byla v průčelí objektu a jedna třetina oken ze severozápadní strany vyměněna za nová typ Euro - rustikal v členění dle původních špaletových oken. V letošním roce je záměr vyměnit druhou třetinu oken v severozápadní části objektu ve stejném provedení tj. za okna dřevěná typ EURO - rustikal ve shodných profilacích poutců rámů, křídel, příček, klapaček, kování a barvě oken a parapetů jako okna již vyměněná. Jedná se celkem o 20 oken. Výsledná cena se bude sestávat z demontáže stávajících oken, jejich likvidace, výroba, montáž a doprava nových oken, montáž vnitřních parapetů a zednického začištění. 

Hodnocení nabídek

Předložené nabídky budou hodnoceny bodovým systémem podle výše nabídkové ceny:
1. Celková cena ( včetně DPH )

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Cenová nabídka, (podklad pro nacenění je přiložená příloha), bude uvedena bez DPH a včetně DPH s rozpisem ceny dle přílohy. Navržená cena uchazeče o zakázku je cenou pevnou, zahrnující veškeré náklady nutné pro zpracování požadovaného díla.

Termín předložení nabídek

Nabídka musí být zadavateli doručena do 6.5.2011 do 12 hodin.
Otevírání nabídek je neveřejné.
Pro splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je zadavatelem stanoven den předání nabídky na dále uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě!

Místo a doba pro doručení nabídek

poštou na adresu : Město Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
osobně : Městský úřad, podatelna, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Pracovní doba podatelny:
Po, St 7:30 - 11:00, 12:00 - 17:00
ÚT, Čt 7:30 - 11:00, 12:00 - 15:30
Pá 7:30 - 11:00, 12:00 - 13:00

Kompletní znění výzvy (*.pdf) ke stažení zde.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: