aktualizováno 10. 12. 2020

Úřední deska MÚ Český Krumlov - informace o dokumentu


Detail vyvěšení

Oblast
Kategorie Odbor správy majetku a investic
Název Oznámení na úřední desce (prodej pozemků 1312/9 a 1312/8 v k. ú. Český Krumlov)
Značka MUCK 00212/2022/val
Původce Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Adresát Město Český Krumlov, IČ:00245836 náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Ha_urd_prod.pdf (30.4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Městský úřad Český Krumlov

Zveřejněno od 03.01.2022
Má být vyvěšeno do 19.01.2022
Doručeno/Sejmuto 19.01.2022

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 03.01.2022 13:24
Do 19.01.2022 13:44

Kompletní obsah úřední desky zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov