aktualizováno 10. 12. 2020

Úřední deska MÚ Český Krumlov - informace o dokumentu


Detail vyvěšení

Oblast
Kategorie Odbor správy majetku a investic
Název Oznámení na úřední desce (výpůjčka pozemku části pozemkové parcely č. 18/1 v k. ú. Český Krumlov)
Značka MUCK 39018/2021/val
Původce Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Adresát Město Český Krumlov, IČ:00245836 náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

led_rise.jpg (158.5 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Městský úřad Český Krumlov

Zveřejněno od 21.07.2021
Má být vyvěšeno do 06.08.2021
Doručeno/Sejmuto 09.08.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 21.07.2021 13:49
Do 06.08.2021 23:59

Kompletní obsah úřední desky zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov