aktualizováno 10. 12. 2020

Úřední deska MÚ Český Krumlov - informace o dokumentu


Detail vyvěšení

Oblast
Kategorie Odbor správy majetku a investic
Název Oznámení na úřední desce (pronájem pozemku část p.p.č. 1640 v k. ú. Český Krumlov o výměře 25 m2)
Značka MUCK 29353/2021/val
Původce Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Adresát Město Český Krumlov, IČ:00245836 náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

Health-URD.pdf (87.1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Městský úřad Český Krumlov

Zveřejněno od 02.06.2021
Má být vyvěšeno do 18.06.2021
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 02.06.2021 15:12
Do

Kompletní obsah úřední desky zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov