aktualizováno 10. 12. 2020

Úřední deska MÚ Český Krumlov - informace o dokumentu


Detail vyvěšení

Oblast
Kategorie Dokumenty jiných organizací
Název Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní...
Značka MUCK 13337/2021/OKT/Kabe/01
Původce Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Adresát Město Český Krumlov, IČ:00245836 Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Stav Svěšeno

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Městský úřad Český Krumlov

Zveřejněno od 12.03.2021
Má být vyvěšeno do 02.04.2021
Doručeno/Sejmuto 06.04.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.03.2021 08:48
Do 02.04.2021 23:59

Kompletní obsah úřední desky zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov