aktualizováno 10. 12. 2020

Úřední deska MÚ Český Krumlov - informace o dokumentu


Detail vyvěšení

Oblast
Kategorie Odbor správní
Název Vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: MUCK/8/2021/Če
Značka MUCK 09185/2021/OS/Če
Původce Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Adresát Městkých úřad Český Krumlov - OVV Horní Brána 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

2021-8.pdf (126.4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Městský úřad Český Krumlov

Zveřejněno od 18.02.2021
Má být vyvěšeno do 08.03.2021
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 18.02.2021 14:18
Do

Kompletní obsah úřední desky zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov