aktualizováno 10. 12. 2020

Úřední deska MÚ Český Krumlov - informace o dokumentu


Detail vyvěšení

Oblast
Kategorie Stavební úřad
Název oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "001040007613 ČK , U Ducha - rekonstrukce NN"
Značka MUCK 06941/2021
Původce Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Adresát Městský úřad Český Krumlov, odbor vnitřních věcí, evidence obyvatel Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

CSURNS.pdf (213.6 kB)
2020-62726.pdf (169.0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Městský úřad Český Krumlov

Zveřejněno od 09.02.2021
Má být vyvěšeno do 25.02.2021
Doručeno/Sejmuto 25.02.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.02.2021 14:53
Do 25.02.2021 08:28

Kompletní obsah úřední desky zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov