aktualizováno 15. 5. 2008

Statistiky a výzkum

Aktualizováno 11.2.2015

Projekt „Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb"

Na základě smlouvy o spolupráci za účelem řešení projektu mezi Městem Český Krumlov a Univerzitou Karlovou v Praze, Filozofickou fakultou ze dne 17.4. 2012 probíhá v Českém Krumlově řešení projektu „Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb", identifikační kód projektu: DF12P01OVV036, Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Zpráva o výsledcích projektu „Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb" v roce 2012 a návrh opatření k podpoře veřejných kulturních služeb zde.

Prezentace evaluace veřejných kulturních služeb (*.ppt) zde.

Návrh opatření k podpoře veřejných kulturních služeb, který byl schválen radou města dne 4.března 2013  zde.

Město Český Krumlov bylo vybráno ke sběru dat projektu Mezinárodní výzkum dospělých - Předpoklady úspěchu v práci a v životě (PIAAC) 

Výzkum obyvatelstva Českého Krumlova prováděný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy 

V červnu 2011 proběhla prezentace vybraných výsledků z tohoto výzkumu.

Pro zájemce je prezentace k dispozici  zde: Výzkum obyvatelstva 

Úplné výsledky posledního výzkumu jsou obsaženy v Signální informaci, která je k dispozici zde.


Podrobnější analýzy některých témat obsahující i srovnání s výsledky obdobných výzkumů prováděných v Blatné a ve Velkém Meziříčí byly publikovány v SOCIOwebu, č. 2/2009.

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/163_SOCIOweb_02_2009.pdf

 

Výsledky dlouhodobého výzkumu prováděného ve všech třech městech jsou také zpracovány v knížce Sociokulturní adaptace malých měst. Kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008 autorů Ondřeje Hubáčka, Lenky Opletalové a Martina Matějů, kterou vydala v roce 2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta v ediční řadě Humanita (ISBN 978-80-7308-281).

Rok 2014 v číslech

MATRIKA

V roce 2014 bylo uzavřeno 122 manželství.

Z toho: 6 církevních 

Z celkového počtu bylo 14 sňatků s cizincem

 

V roce 2014 se narodilo 684 dětí (320 dívek, 364 chlapců)

Nejčastější jména u chlapců: Matyáš, Jan, Jakub, Adam, Josef, Václav, František, Vojtěch, Petr, Michal, Štěpán

                          u děvčat: Anna, Terezie, Sofie, Eliška, Ema (Emma), Kateřina, Natálie, Zuzana, Laura, Nela, Marie, Amélie, Nikola, Adéla, Rozálie, Elena

Vítání občánků

květen 1x - pozváno 18 dětí, účast 14

červen 2x - pozváno 31 dětí, účast 24

 

Celkem pozváno 49 dětí, z toho se dostavilo 38.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Registrovaní čtenáři celkem 1 901 (změna: započítána je jen první registrace v roce)

- z toho do 15 let 486

Návštěvníci knihovny 49 372 z toho fyzické návštěvy 36 277 

Výpůjčky celkem 120 672

- z toho nauč. lit. pro dospělé 21 865
- krásná lit. pro dospělé 65 733
- naučná lit. pro děti 1 700
- krásná lit. pro děti 10 161
- ostatní dokumenty (zvukové knihy) 1 720
- Výpůjčky periodik 19 493

Vzdělávací a kulturní akce 141

Počet uživatelů internetu 1 209
- z toho do 15 let 168

Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé knihovny, tzn., že jsou započítány statistické údaje centrální knihovny v Horní ulici, poboček Plešivec a Mír a výsledky činnosti oddělení regionálních služeb.

Knihovní fond

Přírůstek KF za rok 2014 celkem 3 606 knih. jednotek
-z toho doplňovací odd. (hrazeno Jč krajem, příp. dary) 1 587 knih. jednotek

Úbytek KF v roce 2014 2 130 knih. jednotek
- z toho doplňovací odd. 47 knih. jednotek

Knihovní fond obsahoval ke dni 31. 12. 2014 celkem 121 501 knih. jednotek - z toho 39 644 knih. jednotek obsahoval tzv. výměnný fond regionálního oddělení.

Na nákup KF (knihy, časopisy,zvuk. knihy, licence služby FULSOFT) byla využita částka ve výši 574 117 Kč, z toho bylo 230 294 Kč na nákup knih. fondu doplňovacího oddělení (hrazeno z dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí).

ODBOR DOPRAVY

Nové řidičské průkazy - 3 388
Počet přestupků v dopravě - 917
Výše sankcí - 1. 736 .000,- Kč

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Žáci ZŠ - 1 521
Prvňáčci - 204
Děti MŠ - 543

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Počet ev.podnikatelů s platným ŽO - 9 403
Počet živnostenských kontrol - 420
Počet vedených správních řízení - 93
Výše uložených pokut - 170 500 Kč
Počet výstupů z CzechPOINT - 279

INFOCENTRUM

Počet obsloužených klientů na přepážkách - 72 416
Počet telefonických dotazů - 35 573
Směnárna, počet provedených směn - 8 745
Shop, počet uskutečněných prodejů -21 801

WEB

Zobrazené stránky - 6 101 224
Návštěvníci - 2 017 569
Průměr denních návštěv - 5 528

Pořadí států, jejichž obyvatelé navštěvují web: 1. ČR, 2. Rakousko, 3. Německo, 4. USA, 5. Slovensko, 6. Maďarsko, 7. Rusko, 8. VB, 9. Taiwan, 10. Španělsko,
11. Itálie, 12. Holandsko, 13. Polsko, 14. Kanada, 15. Hong Kong, 16. Francie, 17. Austrálie, 18. Japonsko, 19. Jižní Korea, 20. Izrael

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ

Počet návštěvníků - bude aktualizováno

MĚSTSKÁ POLICIE

Výše pokut - 645 500 Kč
Počet botiček - 1184

ODPAD

Směsný komunální odpad - bude aktualizováno

Papír a lepenka - bude aktualizováno

Sklo - bude aktualizováno

Plast - bude aktualizováno

 

Počet obyvatel k 5. lednu 2015 - 13 006

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE

Rok 2014 -25 432

Rok 2013 v číslech

MATRIKA

V roce 2013 bylo uzavřeno 156 manželství.

Z toho: 7 církevních ( 6x římskokatolická, 4x Adventisti sedmého dne)

Z celkového počtu bylo 20 sňatků s cizincem

Mimo obřadní místnost se konalo 66 obřadů.

V roce 2013 se narodilo 675 dětí.

Nejčastější jména u chlapců: Tomáš 18x, Jakub 16x, Lukáš 15x, Jan 15x, Matyáš 14x, Ondřej 13x

                          u děvčat: Eliška 17x, Nikol/a 15x, Nela 13x, Ema 10x, Anna 8x

Rodiče využili i možnost zápisu dvou jmen a to 6x u chlapce a 10x u děvčete.

Vítání občánků

duben 2x - pozváno 39 dětí, účast 33

červen 1x - pozváno 19 dětí, účast 18

říjen 1x - pozváno 36 dětí, účast 31

Celkem pozváno 94 dětí, z toho se dostavilo 82.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Registrovaní čtenáři celkem 2 478

- z toho do 15 let 561

Návštěvníci knihovny 47 516 z toho fyzické návštěvy 34 510

Výpůjčky celkem 120 315

- z toho nauč. lit. pro dospělé 22 384
- krásná lit. pro dospělé 66 543
- naučná lit. pro děti 1 847
- krásná lit. pro děti 10 595
- ostatní dokumenty (zvukové knihy) 1 307
- Výpůjčky periodik 17 623

Vzdělávací a kulturní akce 148

Počet uživatelů internetu 1 429
- z toho do 15 let 133

Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé knihovny, tzn., že jsou započítány statistické údaje centrální knihovny v Horní ulici, poboček Plešivec a Mír a výsledky činnosti oddělení regionálních služeb.

Knihovní fond

Přírůstek KF za rok 2013 celkem 3 972 knih. jednotek
-z toho doplňovací odd. (hrazeno Jč krajem, příp. dary) 1 667 knih. jednotek

Úbytek KF v roce 2013 2 910 knih. jednotek
- z toho doplňovací odd. 613 knih. jednotek

Knihovní fond obsahoval ke dni 31. 12. 2013 celkem 120 025 knih. jednotek - z toho 38 104 knih. jednotek obsahoval tzv. výměnný fond regionálního oddělení.

Na nákup KF (knihy, časopisy,zvuk. knihy, licence služby FULSOFT) byla využita částka ve výši 584 638 Kč, z toho bylo 238 000 Kč na nákup knih. fondu doplňovacího oddělení (hrazeno z dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí).

ODBOR DOPRAVY

Nové řidičské průkazy - 4 603
Počet řidičů s 12 body - 26
Počet přestupků v dopravě - 703
Výše sankcí - 1. 547 .400,- Kč

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Žáci ZŠ - 1 476
Prvňáčci - 192
Děti MŠ - 560

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Počet ev.podnikatelů s platným ŽO - 9 363
Počet živnostenských kontrol - 376
Počet vedených správních řízení - 95
Výše uložených pokut - 252 500 Kč
Počet výstupů z CzechPOINT - 283

INFOCENTRUM

Počet obsloužených klientů na přepážkách - 51 724
Počet telefonických dotazů - 1 280
Směnárna, počet provedených směn - 8 377
Shop, počet uskutečněných prodejů -23 655

WEB

Zobrazené stránky - 6 569 463
Návštěvníci - 2 196 672
Průměr denních návštěv - 6 018

Pořadí států, jejichž obyvatelé navštěvují web: 1. ČR, 2. Rakousko, 3. Německo, 4. Slovensko, 5. USA, 6. Rusko, 7. Maďarsko, 8. VB, 9. Španělsko, 10. Holandsko,
11. Polsko, 12. Taiwan, 13. Italie, 14. Japonsko, 15. Hong Kong

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ

Počet návštěvníků - 49 236

MĚSTSKÁ POLICIE

Výše pokut - ......... Kč
Počet botiček - ......

ODPAD

Směsný komunální odpad - 2 133 tun

Papír a lepenka - 164 tun

Sklo - 98 tun

Plast - 129 t

 

Počet obyvatel k 6. lednu 2013 - 13 003

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE

Rok 2013 -22 221

Rok 2012 v číslech

MATRIKA

V roce 2012 bylo uzavřeno 147 manželství.

Z toho: 5 církevních ( 3x římskokatolická, 1x evangelická, 1 svědkové Jehovovi)

Z celkového počtu bylo 35 sňatků s cizincem

Mimo obřadní místnost se konalo 60 obřadů.

V roce 2012 se narodilo 661 dětí.

Nejčastější jména u chlapců: Jan - 28x, Jakub - 18x, Tomáš - 18x, Adam - 14x, Filip - 12x, 

                          u děvčat: Nela - 14x, Tereza - 14x, Kateřina - 12x, Anna - 12x, Eliška - 11x

Rodiče využili i možnost zápisu dvou jmen a to 9x u chlapce a 13x u děvčete.

Vítání občánků

duben 2x - pozváno 36 dětí, účast30

květen 1x - pozváno- 20 dětí, účast 18

říjen 1x- pozváno 56 dětí, účast 48

Celkem pozváno 112 dětí, z toho se dostavilo 96.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Registrovaní čtenáři celkem 2 750

- z toho do 15 let 555

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)49 023

Výpůjčky celkem 125 686

- z toho nauč. lit. pro dospělé 25 164
- krásná lit. pro dospělé 69 711
- naučná lit. pro děti 1 837
- krásná lit. pro děti 10 245
- ostatní dokumenty (zvukové knihy) 1 326
- Výpůjčky periodik 17 392

Vzdělávací a kulturní akce 161

Počet uživatelů internetu 1 203
- z toho do 15 let 128

Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé knihovny, tzn., že jsou započítány statistické údaje centrální knihovny v Horní ulici, poboček Plešivec a Mír a výsledky činnosti oddělení regionálních služeb.

Knihovní fond

Přírůstek KF za rok 2012 celkem 4 006 knih. jednotek
-z toho doplňovací odd. (hrazeno Jč krajem, příp. dary) 1 993 knih. jednotek

Úbytek KF v roce 2012 1 371 knih. jednotek
- z toho doplňovací odd. 268 knih. jednotek

Knihovní fond obsahoval ke dni 31. 12. 2012 celkem 118 963 knih. jednotek - z toho 37 050 knih. jednotek obsahoval tzv. výměnný fond regionálního oddělení.

Na nákup KF (knihy, časopisy,zvuk. knihy, licence služby FULSOFT) byla využita částka ve výši 582 638 Kč, z toho bylo 217 221 Kč na nákup knih. fondu doplňovacího oddělení (hrazeno z dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí).

ODBOR DOPRAVY

Nové řidičské průkazy - 4 043
Počet řidičů s 12 body - 32
Počet přestupků v dopravě - 539
Výše sankcí - 1 955 000 Kč

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Žáci ZŠ - 1 436
Prvňáčci - 194
Děti MŠ - 572

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Počet evidovaných podnikatelů s platným ŽO - 9 261
Počet živnostenských kontrol - 401
Počet vedených správních řízení - 59
Výše uložených pokut - 120 000 Kč
Počet výstupů z CzechPOINTu - 365

INFOCENTRUM

Počet obsloužených klientů na přepážkách - 59 596
Počet telefonických dotazů- 1 730
Směnárna, počet provedených směn - 405 917
Shop, počet uskutečněných prodejů - 23 556

WEB

Zobrazené stránky - 6,4 milionu
Návštěvníci - 2,181 milionu
Průměr denních návštěv - 5 978

Pořadí států, jejichž obyvatelé navštěvují web: 1. Česko, 2. Německo, 3. Rakousko, 4. Slovensko, 5 .USA

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ

Počet návštěvníků - 48 932

MĚSTSKÁ POLICIE

Výše pokut - 758 101 Kč
Počet botiček - 4 445

ODPAD

Směsný komunální odpad -  2148 tun

Papír a lepenka - 175 tun

Sklo - 97 tun

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE

Rok 2012 -21 879

Rok 2011 v číslech

MATRIKA

V roce 2011 bylo uzavřeno 159 manželství.

Z toho: 7 církevních ( 5x římskokatolická, 1x evangelická, 1 svědkové Jehovovi)

Z celkového počtu bylo 22 sňatků s cizincem

Mimo obřadní místnost se konalo 56 obřadů.

V roce 2011 se narodilo 562 dětí.

Nejčastějčší jména u chlapců: Tomáš - 30x, Jan - 20x, Matyáš - 16x, Šimon - 13x, David - 12xm, 

                          u děvčat: Kateřina - 14x, Eliška - 9x, Adéla - 8x, Barbora - 8x

Rodiče využili i možnost zápisu dvou jmen a to 9x u chlapce a 3x u děvčete.

Vítání občánků

duben 2x - pozváno 39 dětí, účast 29

červen 1x - pozváno- 19 dětí, účast 15

září 1x - pozváno 17 dětí, účast 14

říjen 1x- pozváno 18 dětí, účast 17

Celkem pozváno 93 dětí, z toho se dostavilo 75.

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Registrovaní čtenáři celkem 2 624

- z toho do 15 let 505

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 46 674

Výpůjčky celkem 119 770

- z toho nauč. lit. pro dospělé 24 723
- krásná lit. pro dospělé 67 993
- naučná lit. pro děti 2 295
- krásná lit. pro děti 10 299
- ostatní dokumenty (zvukové knihy) 834
- Výpůjčky periodik 13 607

Vzdělávací a kulturní akce 174

Počet uživatelů internetu 1 498
- z toho do 15 let75

Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé knihovny, tzn., že jsou započítány statistické údaje centrální knihovny v Horní ulici, poboček Plešivec a Mír a výsledky činnosti oddělení regionálních služeb.

Knihovní fond

Přírůstek KF za rok 2011 celkem 3 758 knih. jednotek
-z toho doplňovací odd. (hrazeno Jč krajem, příp. dary) 1 696 knih. jednotek

Úbytek KF v roce 2011 2 187 knih. jednotek
- z toho doplňovací odd. 703 knih. jednotek

Knihovní fond obsahoval ke dni 31. 12. 2011 celkem 116 328 knih. jednotek - z toho 35 325 knih. jednotek obsahoval tzv. výměnný fond regionálního oddělení.

Na nákup KF (knihy, časopisy,zvuk. knihy, licence služby FULSOFT) byla využita částka ve výši 592 457 Kč, z toho bylo 282 275 Kč na nákup knih. fondu doplňovacího oddělení (hrazeno z dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí).

ODBOR DOPRAVY

Nové řidičské průkazy - 4 183
Počet řidičů s 12 body - 34
Počet přestupků v dopravě - 838
Výše sankcí - 2 705 000 Kč

ODBOR ŠKOLSTVÍ

Žáci ZŠ - 1 428
Prvňáčci - 140
Děti MŠ - 552

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Počet evidovaných podnikatelů s platným ŽO - 8 883
Počet živnostenských kontrol - 468
Počet vedených správních řízení - 79
Výše uložených pokut - 198 500 Kč
Počet výstupů z CzechPOINTu - 558

 

INFOCENTRUM

Počet obsloužených klientů na přepážkách - 106 410
Počet telefonických dotazů - 2 386
Směnárna, počet provedených směn - 435 490
Shop, počet uskutečněných prodejů - 27 918

WEB

Zobrazené stránky - 6,5 milionu
Návštěvníci - 2,230 milionu
Průměr denních návštěv - 6 112

Pořadí států, jejichž obyvatelé navštěvují web: 1. Česko, 2. Německo, 3. Rakousko, 4. Slovensko, 5.USA

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ

Počet návštěvníků - 48 300

MĚSTSKÁ POLICIE

Výše pokut - 604 300Kč
Počet botiček - 1 197

ODPAD

Směsný komunální odpad -  2090 tun

Papír a lepenka - 176 tun

Sklo - 96 tun

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE

Rok 2011 - 19 971

Rok 2010 v číslech

Městský úřad

V roce 2010 bylo uzavřeno 152 manželství

Z toho byly 4 sňatky církevní. Z celkového počtu bylo 27 sňatků s cizincem. Z toho se 23x jednalo o smíšené manželství, kdy jeden ze snoubenců byl občanem ČR a 2. snoubenec ze státu: 5 x Rusko, 3 x Německo, 3 x Velká Británie, 3 x Slovensko, 2 x Španělsko, 1 x Ukrajina, Spojené státy, Nizozemsko, Senegal, Nový Zéland, Kolumbie, Rakousko. Dále se jednalo o manželství, kdy oba snoubenci byli 4 x oba cizinci: 3 x Rusko + Rusko, 1 x Rusko + Malajsie

Mimo obřadní místnost se konalo 51 obřadů. Z toho např. 12 x v prostorách zámku, 10 x v zámecké zahradě, 7 x na Prelatuře, 4 x v Hotelu Růže.

V roce 2010 se narodilo 636 dětí.

Nejčastější jména - chlapci:

Tomáš 19
Jan 18
Matěj 14
Matyáš 14
Ondřej 13
Jakub 13
David 11
Vojtěch 10
Adam 10
Štěpán 9
Martin 9

Nejčastější jména - děvčata:

Eliška 18
Tereza 13
Kateřina 11
Adéla 10
Barbora 10
Natálie 10

Rodiče využili i možnosti zápisu dvou jmen - 5 x u chlapce, 10 x u děvčete (z toho 4 x jedno ze jmen bylo Marie).

Vítání občánků

V dubnu 2 x - pozváno 41 dětí, účast 37
V červnu 2 x - pozváno 30 dětí, účast 22
V říjnu 2 x - pozváno 27 dětí, účast 24 (z toho 1x dvojčátka)

Celkem bylo pozváno 98 dětí, zúčastnilo se 83.


Farní úřad

22 x křty
14 x biřmování
6 x 1. svaté přijímání
4 x sňatky
25 x pohřby


Městská knihovna

Registrovaní čtenáři celkem 2 790

- z toho do 15 let 681

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 36 924

Výpůjčky celkem 124 459

- z toho nauč. lit. pro dospělé 26 518
- krásná lit. pro dospělé 67 612
- naučná lit. pro děti 2 658
- krásná lit. pro děti 11 023
- ostatní dokumenty (zvukové knihy) 782
- Výpůjčky periodik 15 866

Vzděl. a vých. kol. akce 173

Semináře, odbor. porady, konzultace - region 309

Vzdělávací akce - region 27

Výměn. soubory knih pro region/sv. 184/13 893

Počet uživatelů internetu 1 568
- z toho do 15 let 192

Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé knihovny, tzn., že jsou započítány statistické údaje centrální knihovny v Horní ulici, poboček Plešivec a Mír a výsledky činnosti oddělení regionálních služeb.

Knihovní fond

Přírůstek KF za rok 2010 celkem 3 676 knih. jednotek
-z toho doplňovací odd. (hrazeno Jč krajem, příp. dary) 1 719 knih. jednotek

Úbytek KF v roce 2010 1 266 knih. jednotek
- z toho doplňovací odd. 152 knih. jednotek

Knihovní fond obsahoval ke dni 31. 12. 2010 celkem 114 757 knih. jednotek - z toho 34 332 knih. jednotek obsahoval tzv. výměnný fond regionálního oddělení.

Na nákup KF (knihy, časopisy,zvuk. knihy, licence služby FULSOFT) byla využita částka ve výši 414 564 Kč, z toho bylo 200 032 Kč na nákup knih. fondu doplňovacího oddělení (hrazeno z dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí).

 

Počet obyvatel města Český Krumlov dosáhl k 31. prosinci 2010 čísla 13 222.

Rok 2009 v číslech

 

OBYVATELSTVO

 

 

 • 13 360 občanů ČR (k 31. 12. 2009), 243 cizinců s trvalým pobyte
 • 8487 obyvatel v produktivním věku (ročník 1950-1991)

 

MATRIKA

 • V roce 2009 bylo uzavřeno 140 manželství, z toho 8 církevních (6 římskokatolická církev, 2 církev československá husitská); 30 sňatků s cizincem (7 oba cizinci); mimo obřadní síň se konalo 35 obřadů (zámecká zahrada, zámek, Prelatura, hotel Růže)
 • Narodilo se 682 dětí
 • Nejčastější jména - Jakub, Jan, Matiáš; Karolína, Natálie, Anna

Rok 2008 v číslech (ze Zpravodaje - leden 2009)

O Český Krumlov je v naší zemi i za jejími hranicemi stále větší zájem. Oproti loňskému roku stoupla například návštěvnost internetových stránek města asi o deset procent. „Virtuální" turisté strávili na webu přes 21 milionů minut. Pokud by to chtěl zvládnout jediný člověk, musel by u počítače sedět zhruba 40 let...

MATRIKA

 • Narozené děti - 689
 • Chlapci - 356
 • Dívky - 333
 • Nejčastější jména - Tereza a Tomáš
 • Oddané páry - 165 (z toho 13 církevních)

ODBOR DOPRAVY

 • Změny v registru vozidel - 12 720
 • Nové řidičské průkazy - 2 383
 • Počet řidičů s 12 body - 71
 • Počet přestupků v dopravě - 636
 • Výše sankcí - 1 464 300 Kč

ODBOR ŠKOLSTVÍ

 • Žáci ZŠ - 1498
 • Prvňáčci - 143
 • Děti MŠ - 486

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

 • Počet evidovaných podnikatelů s platným ŽO - 8 781
 • Podnikatelé s přerušeným provozováním živnosti - 1 502
 • Počet živnostenských kontrol - 359
 • Počet vedených správních řízení - 71
 • Výše uložených pokut - 186 100 Kč
 • Počet výstupů z CzechPOINTu - 1 127

STAVEBNÍ ÚŘAD

 • Počet došlých podání - 4 420
 • Počet vydaných rozhodnutí a usnesení - 985
 • Počet vydaných jiných opatření - 2 487
 • Počet řešených „černých" staveb - 35

INFOCENTRUM

 • Počet obsloužených klientů na přepážkách - 52 567
 • Počet telefonických dotazů- 12 411
 • Směnárna, počet provedených směn - 8 256
 • Shop, počet uskutečněných prodejů - 32 255

WEB

 • Zobrazené stránky - 5,4 milionu
 • Návštěvníci - 1,038 milionu
 • Průměr denních návštěv - 2 837
 • Dotazy přes knihu návštěv - 131
 • Zaslané elektropohledy- 674
 • Stažená data - cca 1000 GB
 • Pořadí států, jejichž obyvatelé navštěvují web: 1. Česko, 2. Německo, 3. Rakousko, 4. USA, 5. Slovensko

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

 • Návštěvnost - 36 341
 • Výpůjčky - 127 473
 • Z toho na 1 výpůjční den - 689
 • Registrovaní čtenáři - 2 643
 • Čtenáři do 15 let - 627

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ

 • Počet prodaných vstupenek - 55 476 (rekord za posledních sedm let)
 • Nejvíce diváků - 17 358 (Robin Hood)
 • Jubileum - 100. repríza činohry Tři mušketýři

MĚSTSKÁ POLICIE

 • Výše pokut - 1 290 000 Kč
 • Počet botiček - 2 231

ODPAD

 • Svezeno - 3 600 tun odpadu

VYDANÁ USNESENÍ

 • Rada města - 679
 • Zastupitelstvo města - 157

POČET OBYVATEL

 • Město - 13 728

MĚSTSKÉ GRANTY

 • Kultura - 2 435 000 Kč
 • Program na podporu sportu - 5 512 635 Kč
 • Program na podporu ekolog. výchovy + volnočasových aktivit mládeže - 461 000 Kč
 • Program prevence sociálně-patologických jevů - 305 000 Kč
 • Komunitní plán sociálních služeb - 616 360 Kč

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ SLAVNOSTÍ PĚTILISTÉ RŮŽE

 • Rok 2008 - 25 346

Rok 2007 v číslech (ze Zpravodaje leden 2008)

Rok 2007 se v městě Český Krumlov nesl v duchu organizačních změn na městském úřadě,  oslavování 15 let výročí zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO, fanfár z hradní věže, oprav komunikací a investičních akcí a získání objektu bývalých kasáren ve Vyšném. Jak ale vypadal uplynulý rok očima jednoduchých statistik a vypovídajících čísel? Velkolepě, ohromně, ale především pracovně. Na městském úřadě, ani v mateřských organizacích zaměstnanci v uplynulém roce opravdu nelenili.

Statistiku začněme jednoduchými demografickými ukazateli. Matrika v Českém Krumlově zaregistrovala 666 narozených miminek, 360 úmrtí a oddala 188 svatebních párů. Denně se tady narodí téměř 2 miminka v průměru a zemře 1 člověk. Svatby se konají průměrně každý druhý den v kalendářním roce. Do mateřských škol chodilo 476 dětí a do lavic krumlovských škol usedlo od září 153 prvňáčků. Českokrumlovské základní školy navštěvovalo ve školním roce 2006/2007 1626 žáků. Rada města přijala v roce 2007 787 usnesení a zastupitelstvo celkem 176.

Stavební úřad přijal 4350 došlých podání a vydal 1203 rozhodnutí a usnesení a 1226 jiných opatření (jako jsou např. oznámení, výzvy, sdělení, potvrzení, vyjádření, souhlasy s provedením ohlášené stavby atd. ) a stavební úřad musel řešit 35 nepovolených (černých) staveb. Každý pracovní den přišlo na stavební úřad v průměru 22 oficiálních podání a pracovníci stavebního úřadu denně prováděly téměř 10 opatření.

Oficiální informační systém Českého Krumlova (OIS) a webové stránky www.ckrumlov.info zaznamenaly za rok 2007 2 534 885 návštěv, které si stáhli 14 958 962 webových stránek a téměř 558 568 850 kB dat, webová prezentace www.ckrumlov.cz vykazuje roční návštěvnost přes 1 milión návštěvníků kolem 5 miliónů page views a asi 140 GB stažených dat. V databázi akcí bylo zveřejněno přes 1500 pozvánek. První zmiňované stránky navštíví téměř 7 tisíc návštěv každý den a vygenerují téměř 41 tisíc stránek. Objem dat, který stáhnou uživatelé průměrně za 1 den by se nevešel ani na 2 CD.

Obecní živnostenský úřad eviduje za rok 2007 více než 5600 úkonů; vydal 893 nových živnostenských listů, 30 nových koncesních listin, provedl 946 změn v těchto dokumentech, ve 294 případech rozhodnul o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele a v evidenci provozoven provedl 1340 úkonů a 1465 krát přerušil provozování živnosti. Živnostenský úřad dále v roce 2007 provedl 449 kontrol doložených protokolem a vedl 78 sankčních správních řízení. Každý pracovní den tedy pracovníci živnostenského úřadu musí průměrně provést téměř 23 správních úkonů.

Městská knihovna zaznamenala 36 713 návštěv a za rok provedla 131 714 výpůjček. Za rok registrovala knihovna 2841 čtenářů. Každý pracovní den vypůjčila knihovna v průměru více než 524 knih nebo časopisů a přivítala přes 146 návštěvníků.

Odbor dopravy a silničního hospodářství projednal v roce celkem 730 přestupků v dopravě, tj. téměř 3 přestupky každý pracovní den a udělil pokuty v částce 1 771 400 Kč. V 75 případech byl uložen zákaz řízení motorových vozidel, tzn. každý týden bylo odebráno oprávnění řídit motorové vozidlo 1 až 2 řidičům. Kromě sankcí musel odbor dopravy zvládnout vydat 5377 nových řidičských průkazů. Denně tedy odbor dopravy vydal 21 řidičských průkazů.

V Infocentru na náměstí učinili za uplynulý rok 7779 směn peněz, vystavili 81 rybářských povolenek a učinili kolem 30 tisíc prodejů v obchodě. Za celý rok prodalo Infocentrum 30 345 jízdenek nebo vstupenek. Denně měnili průměrně pracovníci Infocentra peníze 21 krát, 82 krát prodali nějaké zboží a 83 krát denně prodali vstupenku nebo jízdenku.

Na placených parkovištích v Českém Krumlově zaparkovalo v roce 2007 176 121 osobních automobilů a 8532 autobusů. V průměrný den parkovalo na placených parkovištích 482 aut a 23 autobusů.

Na otáčivém hledišti se při oficiálních představeních otočilo 53 856 diváků na 86 představeních. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov