aktualizováno 6. 8. 2014

Domy s pečovatelskou službou mají nejlepší pečovatelku v Čechách

Aktualizace 6. 8. 2014

Dne 13. 6. 2014 se v Lysé nad Labem uskutečnila výstava „Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení 2014", na které své výrobky vystavilo pře tisíc klientů sociálních služeb v seniorském věku. Při této příležitosti ocenila Česká asociace pečovatelské služby nejlepší pracovníky pečovatelské služby z celé České republiky, a to v několika kategoricích. Za oblast Čechy získala ocenění za přínos v péči o seniory a zdravotně postižené paní Eva Dvořáčková ze společnosti Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. v Českém Krumlově. Oceněná pracuje ve společnosti již 8 let, po celou tuto dobu vykonávala a vykonává svou práci profesionálně a se zájmem. Toto ocenění je odměnou za nelehkou a obětavou práci.

Následně se pak také dne 16. 7. 2014 uskutečnilo v Českém Krumlově jednání jihočeské pobočky České asociace pečovatelské služby (ČAPS). U společného stolu se tak setkali zástupci poskytovatelů sociálních služeb z okresu Český Krumlov a České Budějovice, předseda ČAPS PhDr. Jindřich Kadlec a zástupci města Český Krumlov. Ředitelka pořádající organizace Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. paní Mgr. Ivana Ambrusová přítomné seznámila s fungováním společnosti a jednotlivými poskytovanými sociálními službami. Účastníci projednali především možnosti další spolupráce v oblasti povinného vzdělávání pracovníků, předali si zkušenosti s rozvojem a udržitelností služeb. Rovněž byly zmíněny nejdůležitější body nově připravovaného zákona o sociálních službách, zejména ty, které se budou týkat financování sociálních služeb od roku 2015.

Jednání navštívil také starosta města Český Krumlov Mgr. Dalibor Carda. Poděkoval přítomným za záslužnou a obětavou práci a uvítal možnosti další spolupráce s ČAPS. Osobně pak poděkoval za vzornou reprezentaci společnosti a města Český Krumlov oceněné pečovatelce paní Evě Dvořáčkové.

Eva Dvořáčková DPS Český Krumlov o.p.s.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov