aktualizováno 4. 2. 2016

Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově

aktualizováno 4. 2. 2016

O projektu

Název: Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov

Místo realizace: město Český Krumlov

Celkové výdaje projektu: 326 890 190 Kč

Celková výše podpory: 323 249 692 Kč 

Cíle projektu: Primárním cílem je revitalizace areálu pro poskytování moderních kulturních a vzdělávacích služeb různým skupinám odborné a laické veřejnosti jako vzorového projektu obnovy a využití významných památek obdobného typu. Sekundárním cílem je zatraktivnit historické jádro pro obyvatele a celé město pro návštěvníky a investory.

Plánované kulturní a vzdělávací služby se tématicky váží nejen na specifické kulturní dědictví spojené přímo s historií areálu klášterů a celého města, ale také na významné součásti kulturního dědictví České republiky vztahující se hlavně k období gotiky, renesance a baroka. Jednotlivá témata programové náplně budou řešena kombinací různých forem (badatelská a dokumentační činnost, vzdělávací činnost, přednášky, workshopy a kurzy, interaktivní a muzeální expozice, kulturní akce jako koncerty a divadelní představení) tak, aby byly atraktivní pro všechny cílové skupiny návštěvníků. Projekt přitom klade důraz jak na kvantitativní stránku (velký počet plánovaných aktivit a návštěvníků), tak na kvalitativní stránku náplně (tématické rozmanitost a vysoká odborná úroveň, při využití moderních a efektivních forem).

Celkovým záměrem je vytvoření moderního kulturně vzdělávacího centra uchování, dokumentace a prezentace kulturního dědictví uprostřed historického jádra města s celoroční nabídkou atraktivních služeb pro různé cílové skupiny odborné veřejnosti a laické veřejnosti z Českého Krumlova i odjinud.

Termín realizace: 2010-2015

Aktuality

 • 28. listopadu 2015 budou kláštery otevřené veřejnosti spolu s programem Betlémských Vánoc
 • 19. listopadu 2015 proběhlo poslední zasedání Realizačního týmu
 • 16. listopadu 2015 RM schválila objednávku na tisk vstupenek do expozičních tras areálu
 • 26. října 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo a ukončení JŘBU č. 1 na expozice
 • 26. října 2015 RM schválila výběr nejvhodnější nabídky vrámci VZMR na dodávku gastrovybavení
 • 26. října 2015 RM schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci VZMR na tisk edukačních materiálů
 • 19. října 2015 schválila zahájení JŘBU s dodavatelem expozic
 • 19. října 2015 RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky a vyloučení některých dodavatelů v rámci veřejné zakázky na dodávku předprodejního systému
 • 15. října 2015 došlo ke kolaudaci areálu kláštera minoritů a kláštera klarisek
 • 5. října 2015 RM schválilauzavření smlouvy o  poskytnutí služeb se společností Perfect System, s. r. o. na zajištění provozu počítačového rezervačního a vstupenkového prodejního systému v areálu bývalého kláštěra minoritů
 • 5. října 2015 RM schválila dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na kompletní vybavení expozic, řemeslných dílen a provozních dílen
 • 5. října 2015 RM schválila dodatek č. 1 ke Kupní smlouě na dodávkuvnitřního vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi
 • 5. října 2015 RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky na dodavatele klavíru
 • 24. září 2015 byly podepsány smlouvy o dílo s restaurátorskou firmou RE s.r.o.
 • 23. září 2015 RM schválila prodloužení termínu pro dodání zhotovené volné kopie repliky Krumlovské madony
 • 23. září 2015 RM zrušila veřejnou zakázku malého rozsahu na vnitřní vybavení světelnými zařízeními pro fotoateliéry
 • 23. září 2015 RM schválila vyloučení uchazečů a výběr nejvýhodnější nabídky v rámci výběrového řízení na vnitřní vybavení objektů mobiliářem III. - obytný nábytek
 • 22. září 2015 byla městu předána hotová část kláštera minoritů
 • 14. září 2015 RM schválila výzvu k podání nabídek vč. zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na tisk edukačních materiálů, dále schválila seznam zájemců k oslovení pro podání nabídky a ustanovila komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
 • 14. září 2015 RM pověřila pí. Bc. Kubici, vedoucí oIOP, k uzavírání kupních smluv v rámci přímých nákupů na vybavení klášterů
 • 14. září 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry"
 • 14. září 2015 RM schválila výběr nejvýhodnějších nabídek na JŘBU na Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů
 • 7. září 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen"
 • 4.-5. září 2015 byl areál kláštera minoritů zpřístupněn veřejnosti v rámci zahájení Dnů evropského dědictví
 • 31. srpna 2015 RM schválila veřejnou zakázku malého rozsahu na gastrovybavení
 • 31. srpna 2015 RM schválila výběr nejvhodnější nabídky u výběrového řízení na fotokomory - opakované řízení
 • 31. srpna 2015 RM schválila prodloužení II. fáze webového portálu
 • 27. srpna 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 11 se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o.
 • 27. srpna 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 10 se společností POHL cz a.s.
 • 24. srpna 2015 byl uzavřen dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o.
 • 20. srpna RM schválila zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na stavební vícepráce č. 4 v rámci veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu", v části 2 - areál bývalého kláštera sv. Kláry se společností POHL cz a.s.
 • 20. srpna 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo se společností POHL cz a.s.
 • 17. srpna 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o.
 • 17. srpna 2015 RM schválila zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na stavební vícepráce č. 5 v rámci veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu", v části 1 - areál bývalého kláštera minoritů se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o.
 • 17. srpna 2015 byl uzavřen dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo se společností POHL cz a.s.
 • 14. srpna 2015 byl uzavřen dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox. s.r.o.
 • 12. srpna 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o.
 • 12. srpna 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo se společností POHL cz a.s.
 • 11. srpna 2015 proběhl kontrolní den v areálu bývalého kláštera sv. Kláry
 • 10. srpna 2015 proběhla kontrola výroby replik soch sv. Wolfganga a Třeboňské madony v ateliéru Jana Koreckého
 • 4. srpna 2015 proběhl kontrolní den v areálu bývalého kláštera minoritů
 • 3. srpna 2015 RM pověřila Bc. Martinu Kubici, vedoucí oddělení IOP, k uzavření kupních smluv na koupi vybavení areálu klášterů
 • 3. srpna 2015 RM schválila zahájení jednacího řízení na stavební vícepráce č. 4 v rámci veřejné zakázky zadávané pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu", v části 1 - areál bývalého kláštera minoritů se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o.
 • 3. srpna 2015 RM schválila zahájení jednacího řízení na stavební vícepráce č. 3 v rámci veřejné zakázky zadávané pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu", v části 2 - areál bývalého kláštera sv. Kláry se společností POHL cz a.s.
 • 30. července 2015 byla odeslána 12. etapová monitorovací zpráva projektu na Centrum regionálního rozvoje v Praze
 • 27. července 2015 RM schválila prodloužení dodávky grafického zpracování pracovních listů
 • 27. července 2015 RM schválila zadávací dokumentaci na opakované řízení na fotokomory
 • 27.července 2015 RM schválila zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na obytný nábytek
 • 13. července 2015 RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky od pana Jiřího Duška u jednacího řízení bez uveřejnění na exteriérový nábytek
 • 13. července 2015 RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky na vnitřní vybavení objektů mobiliářem II., v části 1i v části 2 byla vybrána společnost Postl-nábytek spol. s.r.o.
 • 13. července 2015 RM schválila výzvu k podání nabídek včetně zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku klavíru
 • 13. července 2015 RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku světelných zařízení pro divadelní aktivity
 • 13. července 2015 RM schválila výzvu k podání nabídek včetně zadávací dokumentace a členů komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku předprodejního systému
 • 30. června 2015 byl uzavřen dodatek č. 1 s Akad. mal. Peterem Stirberem ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 8. 2014
 • 30. června 2015 byl uzavřen dodatek č. 8 se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 4. 2015
 • 30. června 2015 byl uzavřen dodatek č. 7 se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 4. 2015
 • 30. června 2015 byl uzavřen dodatek č. 7 se společností POHL cz a.s. ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 4. 2014
 • 29. června 2015 byla uzavřena kupní smlouva se společností AudioMaster CZ a.s. na dodání zvukových zařízení
 • 29. června 2015 byla uzavřena kupní smlouva se společností Re-Source Supplies Praha s.r.o. na dodání konstrukce podia, fotoateliérů a galerie
 • 29. června 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na stavební práce se společností POHL cz a.s.
 • 29. června 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na stavební práce se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov
 • 29. června 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Akad. mal. Peterem Stirberem
 • 29. června 2015 RM schválila zadávací dokumentaci k jednacímu řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů
 • 29. června 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov
 • 29. června 2015 RM zrušila veřejnou zakázku na vnitřní vybavení objektů světelnými zařízeními pro fotokomory
 • 29. června 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení záchranného archeologického výzkumu se společností ARCHAIA JIH o.p.s.
 • 29. června 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 2 k rámcové smlouvě na poradenství a realizaci výběrových řízení se společností IK consult s.r.o.
 • 26. června 2015 byl uzavřen dodatek č. 6 se společností POHL cz a.s. ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 4. 2014
 • 26. června 2015 byl uzavřen dodatek č. 3 s PhDr. Ondřejem Hubáčkem ke smlouvě na poskytování poradenství ze dne 18. 6. 2010
 • 23. června 2015 byla uzavřena kupní smlouva se společností AutoCont CZ a.s. na dodávku informačních a komunikačních technologií
 • 22. června 2015 RM zrušila jednací řízení bez uveřejnění na historizující nábytek a na obytný nábytek
 • 22. června 2015 RM schválila vyloučení některých uchazečů u veřejné zakázky na Restaurování historického mobiliáře a obrazů, dále schválila výběr nejvýhodnější nabídky u částí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 32 a zrušila části 1, 2, 12, 23, 28
 • 22. června 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se společností POHL cz, a.s.
 • 22. června 2015 RM schválila objednávku na zhotovení repliky obrazu Roudnické madony u Karla Hrubeše, ak. mal., objednávku na zhotovení repliky sochy sv. Wolfganga a Třeboňské madony u MgA. Jana Koreckého
 • 22. června 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě na poskytování metodického poradenství s PhDr. Ondřejem Hubáčkem
 • 15. června 2015 RM schválila zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na stavební vícepráce č. 3 v rámci veřejné zakázky na opravu a rekonstrukci areálu se Společností pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o.
 • 15. června 2015 RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky k veřejné zakázce na vnitřní vybavení objektů mobiliářem II, k části 3 byla vybrána společnost VESNA INTERIORS s.r.o. a k části 4 byla vybrána společnost TRUST-ts spol. s.r.o.
 • 15. června 2015 RM schválila uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování služeb se společností EUFC CZ
 • 15. června 2015 RM schválila zahájení jednacího řízení bez uveřejnění s akad. mal. Peterem Stirberem na dodatečné služby v rámci veřejné zakázky zadávané pod názvem Restaurování nástěnných maleb v křížové chodbě ambitu a kapli sv. Wolfganga v objektu M1 areálu bývalého kláštera minoritů v Českém Krumlově
 • 10. června 2015 byla uzavřena kupní smlouva na dodávku spinetu se společností Melodie Voříšek s.r.o.
 • 8. června 2015 RM schválila vyloučení uchazeče Archanjel s.r.o. a zrušila některé dílčí části veřejné zakázky na Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů
 • 18. května 2015 RM schválila vyloučení uchazeče Transoft a.s. a výběr nejvýhodnější nabídky od společnosti AutoCont CZ a.s. na veřejnou zakázku na Vnitřní vybavení objektu informačními a komunikačními technologiemi
 • 18. května 2015 RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky od společnosti AudioMaster CZ s.r.o. k veřejné zakázce na zvuková zařízení
 • 18. května 2015 RM prodloužila termín pro vyhotovení repliky Krumlovské Madony
 • 18. května 2015 RM schválila zadávací dokumentace k jednacím řízením bez uveřejnění na historizující nábytek, obytný nábytek a exteriérový nábytek
 • 18. května 2015 byl uzavřen dodatek č. 1 se společností GEMA ART GROUP a.s. k veřejné zakázce na Vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen
 • 7. května 2015 byla schválena 11. etapová monitorovací zpráva a Žádost o platbu
 • 4. května 2015 RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky od společnosti Re-Source Supplies Praha s.r.o. na 1. část zakázky mobilní podium a související technika a na 2. část zakázky ground support a další systémová nosná technika nabídku od společnosti Ing. Václav Šeda
 • 4. května 2015 RM schválila zadávací dokumentaci, seznam zájemců k oslovení pro podání nabídky a ustanovení komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení světelnými zařízeními pro fotoateliéry
 • 4. května 2015 RM schválila zadávací dokumentaci, seznam zájemců k oslovení pro podání nabídky a ustanovení komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení světelnými zařízeními pro fotokomory
 • 4. května 2015 RM schválila prodloužení termínu pro vytvoření I. fáze portálu areálu klášterů Český Krumlov, uzavření smlouvy se společností moderní historie s.r.o. na vytvoření II. fáze portálu areálu, na vytvoření QR databáze sbírkových předmětů, na vytvoření interaktivní mapy a na vytvoření virtuální prohlídky
 • 4. května 2015 RM vzala na vědomí změny v zadávací dokumentaci u veřejné zakázky na vnitřní vybavení objektu mobiliářem II a u veřejné zakázky na restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů
 • 4. května 2015 schválila RM uzavření dodatků ke smlouvě na projekční práce - Sdružení pro zpracování projektové dokumentace opravy a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov - část areál bývalého kláštera řádu sv. Kláry
 • 4. května 2015 schválila RM výběr nejvýhodnější nabídky - Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - mobilní pódium a související technika - ground support a další systémová nosná technika
 • 4. května 2015 schválila RM ZD v rámci VZMR na dodávku vnitřního vybavení světelnými zařízeními pro fotoateliéry a fotokomory
 • 4. května 2015 schválila RM změny v ZD v rámci VZ na vnitřní vybavení objektů mobiliářem II. a VZ na Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů spočívající v prodloužení termínu pro podání nabídek
 • 4. května 2015 schválila RM prodloužení zpracování I. fáze webového portálu klášterů
 • 28. dubna 2015 byla na CRR ČR odeslána 11. etapová monitorovací zpráva a Žádost o platbu za období 1.1.2015 - 31.3.2015
 • 20. dubna 2015 schválila RM veřejnou zakázku malého rozsahu na "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení světelnými zařízeními pro divadelní aktivity"
 • 20. dubna 2015 schválila RM seznam firem k oslovení v rámci veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení"
 • 20. dubna 2015 schválila RM prodloužení termínu pro dodání pracovních listů pro programové činnosti
 • 13. dubna 2015 RM vzala na vědomí změnu zadávací dokumentace a schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci nadlimitní veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen"
 • 13. dubna 2015 schválila RM složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámci veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem II."
 • 13. dubna 2015 schválila RM složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámci veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení"
 • 13. dubna 2015 schválila RM složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámci veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů"
 • 13. dubna 2015 schválila RM složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámci veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - Mobilní podium a související technika - ground support a další systémová nosná technika"
 • 13. dubna 2015 schválila RM složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v rámci veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi"
 • 13. dubna 2015 schválila RM Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů - oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry"
 • 13. dubna 2015 schválila RM Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo "Revitalizace areálu klášterů - oprava a rekonstrukce bývalého kláštera minoritů"
 • 13. dubna 2015 schválila RM Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vydání díla s nakladatelstvím a vydavatelstvím VEDUTA
 • 30. března 2015 schválila RM zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na konstrukci podia, fotoateliérů a galerie a pojezdový kolejnicový systém
 • 30. března 2015 schválila RM zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)
 • 30. března 2015 schválila RM zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na vybavení mobiliářem II. - Revitalizace areálu klášterů ČK
 • 30. března 2015 schválila RM JŘBU na Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry - vícepráce č. 2
 • 30. března 2015 schválila RM JŘBU na Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů - vícepráce č. 2
 • 9. března 2015 schválila RM změny v zadávací dokumentaci na VZ Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů
 • 2. března 2015 schválila RM výzvu a zadávací dokumentaci k VZ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů - zvuková zařízení
 • 2. března 2015 schválila RM dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě na poradenství a realizaci výběrových řízení
 • 26. února 2015 - podepsán dodatek č. 7 se spol. EUFC CZ a kol. pro Český Krumlov - změna subdodavatelských podílů
 • 18. února 2015 uzavřena Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace - řešení nově objevených skutečností v rámci stavby v areálu bývalého kláštera sv. Kláry (Masák & Partner, s.r.o. a Metroprojekt Praha a.s.)
 • 16. února 2015 schválila RM objednávku na vytvoření I. fáze portálu areálu klášterů
 • 16. února 2015 schválila RM objednávku na výtvarné a grafické zpracování pracovních listů k dílčím programovým činnostem
 • 12. února 2015 byla na MMR uskutečněna schůzka ohledně aktuálního stavu projektu, na daném jednání byla diskutována i potřeba prodloužení realizační fáze projektu z důvodu gotických nálezů na stavbě (stropy a sklepy)
 • 12. února 2015 byla zrušena veřejná zakázka s názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem"
 • 9. února 2015 - zasedla komise pro hodnocení a posouzení nabídek v rámci VZ 09 Vnitřní vybavení objektů mobiliářem
 • 5. února 2015 - termín pro podání nabídek v rámci VZ 009 - Vnitřní vybavení objektů mobiliářem, zasedla komise pro otevírání obálek
 • 28. ledna 2015 byla na CRR ČR odeslána 10. etapová monitorovací zpráva a Žádost o platbu za období 1.10.2014 - 31.12.2014 (MZ se ŽoP byla v průběhu následujícího období schválena)
 • 20. ledna 2015 - podepsán dodatek č. 6 se spol. EUFC CZ a kol. pro Český Krumlov - JŘBU - dodatečné práce
 • 19. ledna 2015 schválila RM dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování služeb na dodatečné služby realizované společností EUFC
 • 13. ledna 2015 - Uzavřen dodatek č. 5 se spol. Společnost pro revitalizaci areálu klášterů ČK (VIDOX s.r.o.) - JŘBU - vícepráce a méněpráce na stavbě
 • 12. ledna 2015 schválila RM dodatek ke smlouvě o dílo na stavební vícepráce a méněpráce v areálu bývalého kláštera minoritů
 • 12. ledna 2015 byla uveřejněna veřejná zakázka s názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen"
 • 22. prosince 2014 - uzavřen dodatek č. 4 se spol. POHL cz a.s. - na základě JŘBU - vícepráce na stavbě
 • 19. prosince 2014 byla uveřejněna veřejná zakázka s názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů mobiliářem", rozdělená na sedm částí
 • 15. prosince 2014 schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace - řešení nově objevených skutečností v rámci stavby v areálu bývalého kláštera sv. Kláry
 • 15. prosince 2014 schválila RM uzavření Smluv o dílo na vypracování dílčích příspěvků do Monografie
 • 15. prosince2014 schválila RM uzavření smlouvy o vydání díla Monografie s nakladatelstvím a vydavatelstvím VEDUTA
 • 11. prosince 2014 - uzavřen dodatek č. 3 se spol. POHL cz a.s. - upřesnění harmonogramu a finančního plánu stavby
 • 8. prosince 2014 - uzavřen dodatek č. 4 se spol. Společnost pro revitalizaci areálu klášterů ČK (VIDOX s.r.o.) - upřesnění harmonogramu a finančního plánu stavby
 • 1. prosince 2014 schválila RM zahájení jednacího řízení bez uveřejnění - stavební vícepráce v areálu bývalého kláštera sv. Kláry
 • 1. prosince 2014 schválila RM objednávku na projektové a průzkumné práce spojené s obnovou interiéru v areálu bývalého kláštera minoritů
 • 6. listopadu 2014 - podepsán dodatek č. 5 se spol. EUFC CZ a kol. pro Český Krumlov - změna subdodavatelských podílů
 • 13. října 2014 schválila RM uzavření dodatků ke smlouvám s partnery projektu
 • 9. října 2014 byla odeslána 9. etapová monitorovací zpráva a Žádost o platbu za období 1.7.2014 - 30.9.2014
 • 6. října 2014 - RM schválila uveřejnění oznámení předběžných informací vč.odůvodnění účelnosti VZ na restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů
 • 15. září 2014 - RM schválila uveřejnění oznámení předběžných informací vč.odůvodnění účelnosti VZ na vnitřní vybavení objektů zvukovými a světelnými zařízeními
 • 15. září 2014 - RM schválila uveřejnění oznámení předběžných informací vč.odůvodnění účelnosti VZ na vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen
 • 15. září 2014 - RM schválila uveřejnění oznámení předběžných informací vč.odůvodnění účelnosti VZ na vnitřní vybavení objektů mobiliářem
 • 15. září 2014 - RM schválila uveřejnění oznámení předběžných informací vč.odůvodnění účelnosti VZ na vnitřní vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi (ICT)
 • 27. srpna 2014 byla CRR ČR schválena 8. etapová monitorovací zpráva a Žádost o platbu
 • 27. srpna 2014 byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem v rámci VZ na restaurátorské práce
 • 25. srpna 2014 byla podepsána rámcová smlouva s vítězným uchazečem v rámci VZMR na administrátora VZ II.etapa
 • 18. srpna 2014 - RM schválila objednávku vyhotovení kopie repliky Krumlovské madony
 • od 1.8.2014 proběhly na IOP personální změny - byl (rozšířen) realizační tým o tři nové posily: technický dozor objednatele, památkář a návrhář interiérů
 • 25. července 2014 byla na CRR ČR odeslána 8. etapová monitorovací zpráva a Žádost o platbu za období 1.1.2014 - 30.6.2014
 • 21. července 2014 - RM schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci VZ na restaurátorské práce
 • 21. července 2014 - RM schválila vícepráce projektantů a uzavření dodatků ke smlouvě
 • 30. června 2014 - RM schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci VZMR na administrátora II.etapa
 • 24. června 2014 dorazilo Oznámení o výsledku šetření podnětu z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s výsledkem, že nebyly shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední v rámci kontroly VZ na expertní poradenské služby v realizační fázi projektu
 • 21. května 2014 se uskutečnila fyzická kontrola zástupci CRR ČR, přičemž nebyly zjištěny žádné nedostatky
 • 14. května 2014 - byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na administrátora

        VZ (II. etapa)

 • 12. května 2014 - RM schválila výzvu k podání nabídky v rámci VZMR na administrátora II.etapa
 • 9. května 2014 - proběhlo jednání komise pro otevírání obálek v rámci VZ na Restaurování nástěnných maleb v křížové chodbě ambitu a kapli sv. Wolfganga v objektu M1 areálu bývalého kláštera minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově
 • 5. května 2014 - proběhlo předání staveniště zhotovitelům stavby
 • 30. dubna 2014 - podpis smluv se zhotoviteli stavby
 • 28. dubna 2014 - RM schválila složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci VZ na Restaurování nástěnných maleb v křížové chodbě ambitu a  kapli sv. Wolfganga v objektu M1 areálu bývalého kláštera minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově
 • 16. dubna 2014 - uplynula lhůta pro podání námitek v rámci VZ na stavební práce
 • 31. března 2014 - RM schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci VZ na stavební práce
 • 19. března 2014 proběhlo jednání v Národní galerii v Praze s prof.Vlnasem a doc.Kuthanem, na kterém byla projednána spolupráce s vyhotovením kopie repliky Krumlovské madony a další možnosti případných zápůjček ojedinělých exponátů
 • 12. března 2014 byla doručena odpověď z MK na stížnost na postupy MK s takovým závěrem, že MK nepochybilo
 • 6. března 2014 byla CRR schválena 7. etapová monitorovací zpráva
 • 5. března 2014 proběhlo jednání komise pro otevírání obálek v rámci VZ na stabvení práce, bylo podáno 12 nabídek na kláster minoritů a 12 nabídek na kláster sv. Kláry
 • 5. března 2014 byla vyhlášena VZ na Restaurování nástěnných maleb v křížové chodbě ambitu a kapli sv. Wolfganga v objektu M1 areálu bývalého kláštera minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově
 • 17. února 2014 - RM schválila další posun termínu podání nabídek a termínu otevírání obálek u VZ na stavební práce, který byl nově stanoven na 5. 3. 2014
 • 17. února 2014 - RM schválila složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci VZ na stavební práce
 • 10. února 2014 MMR schválilo prodloužení realizační fáze projektu do 30. 6. 2015
 • 30. ledna 2014 - na CRR byla předána 7. etapová monitorovací zpráva s žádostí o platbu vč. všech relevantních příloh za období 1. 8. 2013 - 31. 12. 2013
 • 20. ledna 2014 - RM schválila návrh stížnosti na postupy MK, která byla později zaslána na MK a MMR
 • 20. ledna 2014 - RM schválila posun termínu podání nabídek a termínu otevírání obálek u VZ na stavební práce, který byl stanoven na 27. 2. 2014
 • 13. ledna 2014 - RM schválila uveřejnění oznámení předběžných informací vč. odůvodnění účelnosti VZ na restaurování nástěnných maleb
 • 13. prosince 2013 byla zahájena kontrola z Finančního úřadu na základě podnětu z MK
 • 3. prosince  2013 - vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce - Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov
 • 1. listopadu 2013 - novým poskytovatelem dotace se stává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a novým zprostředkujícím subjektem je Centrum pro regionální rozvoj (CRR)
 • 21. října 2013 - Město Český Krumlov obdrželo rozhodnutí o námitkách vztahujících se k veřenosprávní administrativní kontrole
 • 7. října 2013 byly podány námitky k administrativní veřejnosprávní kontrole zaslané MK dne 19. září 2013
 • 30. září 2013 - RM schválila podání námitek proti záznamu o administrativní veřejnoprávní kontrole č. 25/2013 na MK
 • 19. září 2013 byla zaslán z MK "Záznam o administrativní veřejnosprávní kontrole"
 • 16. září 2013 RM schválila zrušení otevřené nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce
 • 29. srpna 2013 - ZM schválilo oznámení předběžných informací vztahujících se k  VZ na stavební práce, dále ZM schválilo navýšení nezpůsobilých výdajů v rámci projektu a vzalo na vědomí aktuální stav původní VZ na stavební práce
 • 28. srpna 2013 - na MK byla předána 6. monitorovací zpráva spolu s Žádostí o platbu vč. všech relevantních příloh za obdoví 1. 1. 2013 - 31. 7. 2013
 • 2. srpna 2013  vydalo město Český Krumlov tiskovou zprávu shrnující informace ohledně veřejné zakázky. Její znění je uvedeno zde.
 • 31. července 2013 obdrželo město Český Krumlov konečné zamítavé stanovisko MK ČR, ve kterém sděluje, že za průtah jednání ohledně této VZ je zodpovědné výhradně město Český Krumlov. S tím se město z mnoha důvodů a na základě relevantních skutečností nemůže opětovně ztotožnit. 
 • 18. března 2013 - RM schválila uzavření dohody o zrušení závazku vyplývajícího z uzavřené mandátní smlouvy se společností Českokrumlovský rozvojový fond spol. s.r.o. - usnesení č. 105/7/2013
 • 15. února 2013 byla Ministerstvem kultury ČR zahájena administrativní veřejnosprávní kontrola
 • 29. ledna 2013 - na MK ČR předána 5. monitorovací zpráva s žádostí o platbu vč. všech relevantních příloh za období 1. 7. 2012-31. 12. 2012
 • 15. ledna 2013 - ukončena I. etapa zpracování fotodokumentace klášterů
 • 2. ledna 2013 a 3. ledna 2013 - předána kompletní dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce ke schválení na Ministerstvo kultury ČR
 • 31. prosince 2012 -  uplynula lhůta pro podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS v rámci VZ na stavební práce, uchazeči v zákonné lhůtě nevyužili možnosti podání návrhu na přezkum na ÚOHS
 • 14. prosince 2012 - ukončena VZMR na zpracování fotodokumentace areálu klášterů - podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem Ing. Ladislavem Pouzarem
 • 10. prosince 2012 - Realizační tým rozhodl o zrušení (nerealizaci) zakázky na zpracování návrhů interiérů v rámci projektu
 • 30. listopadu 2012 - zahájena veřejná zakázka malého rozsahu na Zpracování fotodokumentace areálu klášterů
 • 26. listopadu 2012 - ukončena VZMR na Zpracování studie provozně technických parametrů areálu klášterů - areál Klarisek (sv. Kláry) - podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem spol. Masák & Partner, s.r.o., ukončena VZMR na Zpracování studie provozně technických parametrů areálu klášterů - areál Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou - podepsána smlouva o dílo s vítězným uchazečem spol. Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o.
 • 23. listopadu 2012 - RM schválila v souladu s doporučením nové hodnotící komise vyloučení společnosti Porr a.s. a výběr nejvýhodnější nabídky v rámci VZ na stavební práce - usnesení č. 575/34/2012
 • 19. listopadu 2012 - RM schválila logo projektu - usnesení č. 544/33/2012
 • 12. listopadu 2012 - RM schválila vypořádání námitek v rámci VZ na stavební práce a  zrušila výběr nejvhodnější nabídky ze dne 15. 10. 2012 - usnesení č. 540/32/2012 a dále schválila složení nové hodnotící komise - usnesení č. 541/32/2012
 • 8. listopadu 2012 - zahájena veřejná zakázka malého rozsahu na Zpracování studie provozně technických parametrů areálu klášterů - areál Klarisek (sv. Kláry), zahájena veřejná zakázka malého rozsahu na Zpracování studie provozně technických parametrů areálu klášterů - areálu Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou (dříve areál minoritů)
 • 15. října 2012 - RM schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci VŘ na stavební práce pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu"
 • 31. července 2012 - předána 4. monitorovací zpráva projektu včetně žádosti o platbu na MKČR
 • 17. července 2012 - ukončení kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, včetně předání kontrolního protokolu
 • 9. července 2012 - byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem výběrového řízení na zhotovitele čembala
 • 13. června 2012 - konec lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu", otevírání obálek s nabídkami
 • 4. června 2012 - RM schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci VŘ na zhotovitele čembala
 • 14. května 2012 - konec lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výběrové řízení na zhotovitele čembala"
 • 25. dubna 2012 - na úřední desce uveřejněna výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výběrové řízení na zhotovitele čembala"
 • 27. března 2012 - Vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu"
 • 23. března 2012 - Podpis smlouvy s dodavatelem Expertních poradenských služeb v realizační fázi projektu
 • 29. února 2012 - zahájení kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu
 • 27. února 2012 - Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky na Expertní poradenské služby v realizační fázi projektu
 • 27. ledna 2012 - Město odevzdalo třetí monitorovací zprávu projektu
 • 14. prosince 2011 - Uskutečnila se veřejnosprávní kontrola MK
 • 15. listopadu 2011 - Podpis smlouvy se zhotovitelem záchranných archeologických výzkumů 
 • 14. listopadu 2011 - Vyhlášeno VŘ na Expertní poradenské služby v realizační fázi projektu
 • 9. listopadu 2011 - Stavební povolení města Český Krumlov na stavbu „Revitalizace areálu klášterů Č. Krumlov - změna dokončené stavby - stavební úpravy a udržovací práce - část 2 (2. etapa - K2 hospodářský dvůr) - areál bývalého kláštera řádu sv. Kláry, spojené se změnou užívání, Latrán, Český Krumlov" nabylo právní moci k datu 9. 11. 2011
 • 10. října 2011 - Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky na Provedení záchranných archeologických výzkumů 
 • 21. září 2011 - Vyhlášeno VŘ na Provedení záchranných archeologických výzkumů
 • 28. července 2011 - Město odevzdalo druhou monitorovací zprávu projektu
 • 20. května 2011 - Město získalo stavební povolení na práce v areálu klášterů
 • 18. května 2011 - Stavební povolení města Český Krumlov na stavbu „Revitalizace areálu klášterů Č. Krumlov - změna dokončené stavby - stavební úpravy a udržovací práce - část 2 (1. etapa - konvent) - areál bývalého kláštera řadu sv. Kláry, spojené se změnou užívání, Latrán, Český Krumlov" nabylo právní moci k datu 18. 5. 2011
 • 12. května 2011 - Stavební povolení města Český Krumlov na stavbu „Revitalizace areálu klášterů Č. Krumlov - změna dokončené stavby - stavební úpravy a udržovací práce - část 1 - areál bývalého kláštera minoritů, spojené se změnou užívání, Latrán č. p. 50, Český Krumlov" nabylo právní moci k datu 12. 5. 2011
 • 18. února 2011 - Projekční práce jsou v plném proudu
 • 11. února 2011 - Podpis smluv se zpracovateli projektové dokumentace
 • 10. února 2011 - Město odevzdalo první monitorovací zprávu projektu 
 • 27. ledna 2011 - Odevzdána první monitorovací zpráva projektu
 • 17. ledna 2011 - Rada města schválila výběr nejvhodnějších nabídek na zpracování projektové dokumentace
 • 15. prosince 2010 - Zastupitelstvo jmenovalo řídící výbor projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov
 • 25. listopadu 2010 - Zastupitelstvo města schválilo darovací smlouvu na převod nemovitostí (z ČKRF na město)
 • 25. listopadu 2010 - Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o dosavadním stavu projektu a zřídilo řídící výbor projektu o 7 členech a schválilo jeho jednací řád
 • 22. listopadu 2010 - Rada města schválila výběr nejvhodnějších nabídek na Hloubkově stavebně historické průzkumy areálu
 • 5. listopadu 2010 - Vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka na Zpracování projektové dokumentace opravy a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov
 • 3. listopadu 2010 - Oznámení o výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu - Zpracování hloubkového stavebně historického průzkumu areálu bývalého kláštera sv. Kláry
 • 3. listopadu 2010 - Oznámení o výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu - Zpracování hloubkového stavebně historického průzkumu areálu bývalého kláštera minoritů
 • 13. října 2010 - Projekt revitalizace areálu klášterů pokračuje
 • 2. června 2010 - Ministr kultury Václav Riedlbauch předal Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • 31. května 2010 - Ministr kultury podepsal Rozhodnutí o poskytnutí dotace
 • 25. září 2009 - podána žádost do IOP
 • 27. srpna 2009 - Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo předložení žádosti o poskytnutí podpory včetně studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu a dalších příloh do první kontinuální výzvy IOP
 • 3. prosince 2008 - Ministerstvo kultury schválilo studii jednoduché finanční udržitelnosti projektu
 • 21. ledna 2008 - Ministerstvo kultury schválilo projektový záměr
 • 3. prosince 2007 - zahájena přípravná fáze projektu

Řídící výbor projektu

 • Řídící výbor zanikl po komunálních volbách v říjnu 2014 spolu s původním zastupitelstvem a nově zvoleným zastupitelstvem již nebyl obnoven.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Fotogalerie

Související odkazy

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků ERDF. Šance pro Váš rozvoj.

Loga IOP, EU, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Webové stránky

www.klasteryck.cz

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: