aktualizováno 4. 3. 2013

Rekonstrukce plynovodu a přípojek v centru města

aktualizováno 4.3.2013

V době od 4. března do 30. dubna 2013 bude v centru města probíhat rekonstrukce plynovodu a přípojek. Z toho důvodu dojde k lokálním dopravním omezením.

Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek (dále jen "zvláštní užívání komunikace") bude probíhat na náměstí Svornosti a v ulicích Kájovská, Hradební, Kostelní a Horní na pozemcích parc. č. 1387/2, 1387/1, 1294/8, 1294/9, 1294/7 v katastrálním území Český Krumlov.

dotčená komunikace:

  • místní komunikace na náměstí Svornosti (č. 3b)
  • Kájovská (č. 4b),
  • Hradební (č. 129d),
  • Kostelní (č. 14d),
  • Horní (č. 7b)

provedení zvl. už.: podélné a příčné překopy komunikací za účelem uložení plynovodního potrubí a přípojek k jednotlivým nemovitostem

doba trvání: od 4. března do 30. dubna 2013 (práce nebudou zahájeny před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí)

odpovědná osoba:
Vladimír Vanda, tel.: 602 303 076

plán etap

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov