aktualizováno 10. 6. 2020

Rekonstrukce odborné učebny cičná kuchyňka - ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov

Účelem projektu je zkvalitnění infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Cílem projektu je zvkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání.

        Logo MAS Blanský les Netolicko, zdroj: oKS         Logo EU + MMR

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Rekonstrukce odborné učebny - cvičná kuchyňka, Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0003753
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222
Termín realizace projektu: 6.12. 2023 - 31.10. 2024
Stav projektu: realizace
Předpokládané celkové výdaje projektu: 1 186 147,84 Kč
z toho dotace: 1 126 840,44 Kč

Popis projektu

Obsahem projektu je modernizace cvičné kuchyňky formou drobných stavebních úprav a pořízení/výměny zastaralého nevyhovujícího nábytku a spotřebičů za nové vybavení odpovídající požadavkům moderní výuky.

V současné době se škola potýká s nevyhovujícím vybavením ve vzdělávací oblasti Člověk a práce, konkrétně s nevyhovující stavem cvičné kuchyňky. Vybavení je již nevyhovující, morálně i technicky zastaralé, vykazující četné poruchy. Učebna vyžaduje drobné stavební úpravy a celkovou modernizaci.

 

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: