aktualizováno 18. 2. 2013

Protipovodňová opatření - přihlaste se k odběru novinek

Aktualizováno 8.2.2013

V návaznosti na setkání vedení města s občany na téma Protipovodňová opatření na řece Vltavě, konaném dne 5. února 2013 na Městském úřadě v Českém Krumlově, bychom rádi informovali občany, že k odběru novinek ohledně povodňových a jiných krizových situací, včetně informací týkajících se protipovodňových opatření, je možné se přihlásit na www.ckrumlov.cz/mailforum. (Pokud si přejete zasílat pouze informace o povodňovcýh a krizových situacích, využijte rozšířené možnosti přihlášení.)

Projekt Protipovodňová opatření na řece Vltavě bude dále pokračovat jednáním s vlastníky pozemků dotčených stavbou protipovodňových opatření. Jejich souhlas s projektem je nezbytným předpokladem k zahájení územního řízení, ve kterém budou respektována stanoviska dotčených orgánů (např. státní památkové péče) a vypořádány případné námitky či připomínky účastníků řízení, potažmo veřejnosti. Nelze vyloučit, že v průběhu řízení dojde k úpravě již zpracované projektové dokumentace v návaznosti na výše uvedené.

K tomuto postupu město přistoupilo z toho důvodu, že právě v rámci územního řízení lze objektivně a závazně zohlednit již uvedené i dosud neuvedené argumenty široké veřejnosti a získat další informace, které občané na setkáních s vedením města požadovali.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov