aktualizováno 17. 12. 2010

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2011

aktualizováno 04.04.2011

Program Podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 2011 je zaměřen na podporu činnosti subjektů působících na území města Český Krumlov v oblasti volnočasových aktivit, a to především takových činností, které směřují k aktivnímu využívání volného času dětí a mládeže a svou podstatou přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a prevenci kriminality. Podpora programu zahrnuje i vzdělávací a informativní aktivity v oblasti volného času.
Při sestavování tohoto grantového programu se vycházelo ze Strategického plánu města Český Krumlov.
Obecným cílem programu je podpora organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže na území města Český Krumlov prostřednictvím neinvestičních dotací.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Pro úřední hodiny Odboru školství, sportu a mládeže klikněte zde.

Výsledky programu

Pravidla programu a dokumenty

 Harmonogram pro rok 2011

Opatření 1

  • leden 2011 - vyhlášení programu
  • leden 2011 - zahájení příjmu žádostí o příspěvek z programu
  • 15. 2. 2011 - ukončení příjmu žádostí o příspěvek z programu
  • 31. 3. 2011 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • 1. 1. - 31. 12. 2011 - realizace podpořených projektů

Opatření 2

  • leden 2011 - vyhlášení programu
  • celý rok, nejpozději do 30. 10. 2011 - příjem žádostí o příspěvek z programu
  • 30. 10. 2011 - ukončení příjmu žádostí o příspěvek z programu
  • listopad 2011 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • 1. 1. - 31. 12. 2011 - realizace podpořených projektů

Předložení vyúčtování

Opatření 1: do 30 dnů od ukončení projektu
Opatření 2: do 30 dnů od ukončení projektu

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov