aktualizováno 7. 1. 2014

Program podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2014

aktualizováno 7.1.2014

Dotační podpora sociálních a souvisejících služeb vychází z potřeby zachování a dalšího rozvoje stávající relativně komplexní sítě sociálních a souvisejících služeb ve městě. Program podpory cíleně směřuje k naplňování základní dlouhodobé, městem Český Krumlov vytýčené vize rozvoje sociální oblasti: „Ve městě Český Krumlov a pro občany města Český Krumlov existuje komplexní síť sociálních a souvisejících služeb pro děti a mládež, rodiny, seniory, zdravotně postižené, etnické menšiny a pro osoby v krizi."
Obecným cílem Programu je udržet stávající síť sociálních služeb a jejich poskytovatelů, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb. Podpora programu je určena na poskytování sociálních a souvisejících služeb s dlouhodobým charakterem a celoročním provozem pro cílové skupiny v nepříznivé sociální situaci.
Specifickým cílem programu je podpora zabezpečení registrovaných sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (opatření č. 1) a podpora dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují, tj. služeb a programů nedefinovaných zákonem o soc. službách (opatření č. 2). 

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Čermák Jiří, Ing.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: referent komunitního plánování a protidrogový koordinátor
E-mail: jiri.cermak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 488
Čermáková Anna
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: anna.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Čermáková Lucie, Bc.
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: referent vnějších vztahů
E-mail: lucie.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 328

Pro úřední hodiny na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví klikněte zde.

Výsledky Programu v roce 2013

  • Výsledky Programu podpory sociálních a souvisejících služeb města Český Krumlov pro rok 2013 s uzávěrkou 15. února 2013

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram na rok 2014

  • 19. prosince 2013 - vyhlášení Programu podpory sociálních a souvisejících služeb
  • 2. ledna 2014 - zahájení příjmu žádostí
  • 14. února 2014 - konec příjmu žádostí
  • březen 2014 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • leden - prosinec 2014 - realizace projektu 

Předložení vyúčtování a podání závěrečné zprávy

  • do 13. února 2015
  • závěrečná zpráva (zde) a příloha k závěrečné zprávě - finanční zpráva (zde)

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov