aktualizováno 7. 1. 2014

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2014

aktualizováno 5. 6. 2014


Systém dotací města Český Krumlov je zásadním prostředkem podpory kultury ve městě. Program podpory kultury města Český Krumlov byl zřízen na základě usnesení zastupitelstva města číslo 160/10/2005 ze dne 24. listopadu 2005. Podpora kultury vychází ze schválených strategických dokumentů města Český Krumlov, jimiž jsou Strategický plán rozvoje města Český Krumlov a Akční plán rozvoje města Český Krumlov. Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti jsou zejména analýzy a rešerše provedené při zpracování Koncepce podpory kultury města Český Krumlov 2009-2010 a aktuální situace a vyhodnocení Programu podpory kultury v letech 2009-2011.

Cílem je podpořit kulturní aktivity, které spoluvytvářejí prostředí města jako místa příjemného pro život jeho obyvatel a podpořit kulturní nabídku, která zaujme a uspokojí jak obyvatele města, tak jeho návštěvníky. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Filip Putschögl
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: vedoucí oddělení – manager kultury
E-mail: filip.putschogl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 314

Pro úřední hodiny oddělení kancelář starosty klikněte zde.

Aktuálně

 • Příjem žádostí do 2. výzvy: do 30. 6. 2014 do 12,00 hodin.
 • Výsledky 1. výzvy Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2014 s uzávěrkou žádostí 31. 1. 2014 zde.

Pravidla programu a dokumenty

Harmonogram na rok 2014 (pro I. až V. opatření)

 • 19. prosince 2013 - vyhlášení Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2013
 • 6. ledna 2014 - zahájení příjmu žádostí 1. výzvy
 • 31. ledna 2014, 12.00 hodin - konec příjmu žádostí 1. výzvy
 • únor/březen 2014 - rozhodování o přidělení dotací v 1. výzvě
 • 2. června 2014 - zahájení příjmu žádostí 2. výzvy
 • 30. června 2014, 12.00 hodin - ukončení příjmu žádostí 2. výzvy
 • červen/srpen 2014 - rozhodování o přidělení dotací v 2. výzvě
 • leden 2014 - prosinec 2014 - realizace akcí podpořených v 1. výzvě
 • červenec 2014 - prosinec 2014 - realizace akcí podpořených v 2. výzvě  

Předložení vyúčtování - pozor různé termíny pro různá opatření

 • I. opatření - do posledního dne měsíce nasledujícího po ukončení realizace projektu
 • II. opatření - do posledního dne měsíce nasledujícího po ukončení realizace projektu
 • III. opatření - do posledního dne měsíce nasledujícího po ukončení realizace projektu
 • IV. Opatření - do posledního dne měsíce nasledujícího po ukončení realizace projektu

Výsledky Programu za rok 2014Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: