aktualizováno 10. 6. 2020

Výměna (pořízení) počítačů a IT techniky ve dvou odborných učebnách výpočetní techniky - ZŠ Plešivec, Český Krumlov

Účelem projektu je zkvalitnění infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Cílem projektu je zvkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi, pro vzdělání v oblasti přírodních věd a cizích jazyků.

        Logo MAS Blanský les Netolicko, zdroj: oKS         Logo EU + MMR

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Výměna (pořízení) počítačů a IT techniky ve dvou odborných učebnách výpočetní techniky, Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249
Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0003755
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249
Termín realizace projektu: 6.12. 2023 - 31.10. 2024
Stav projektu: realizace
Předpokládané celkové výdaje projektu: 1 097 242,20 Kč
z toho dotace: 1 042 380,09 Kč

Popis projektu

V současné době se škola potýká s nevyhovujícím vybavením v oblasti informačních technologií. Počítačové vybavení ve dvou počítačových učebnách je již nevyhovující, morálně i technicky zastaralé, vykazující četné poruchy. Tento stav výrazně snižuje kvalitu vzdělávání, stávající hardwarové vybavení neumožňuje využití některých aplikací, které jsou pro zapojení do rozvoje digitální gramotnosti dětí nezbytné.

Konkrétně nesplňují požadavky pro instalaci operačního systému Windows 11 Education. Nesplňují podmínky bezpečnosti, neobsahují čip TPM 2. V současné době na počítačích běží operační systém Windows 10 Education, jehož podpora ze strany Microsoftu bude v roce 2025 oficiálně ukončena.

Předkládaný projekt reaguje na identifikovaný nedostatek chybějícího odpovídajícího vybavení počítačových učeben, což neodpovídá aktuálním trendům a požadavkům na kvalitní vzdělávání.

 

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: