aktualizováno 27. 6. 2022

Začala dlouho připravovaná rekonstrukce hřbitova

Nové chodníky, výsadba zeleně, umístění laviček, vybudování odpočinkových míst a zajištění potřebné technické infrastruktury je v plánu pro tento rok v rámci celkové rekonstrukce českokrumlovského hřbitova. Stavební práce začaly v pátek 10. června.

Areál hřbitova čekal na kultivaci prostoru dlouhá léta. Hotová byla veškerá projektová dokumentace, stavební povolení, vysoutěžení dodavatelé, proto rekonstrukci prostoru už nic nebránilo a práce na obnově důstojného místa posledního odpočinku mohly začít.

Aktuálně pokračují práce na opravě budovy obřadní síně, jejíž interiér prošel rekonstrukcí v minulém roce. Vymění se zbývající okna a dveře, opraví se část střechy a budova dostane novou fasádu. Na řadu teď také přišly rekonstrukce samotného areálu hřbitova, která je rozdělena do tří fází. První etapa začala 10. června, kdy si dodavatel, společnost IRO stavební s.r.o., přebral staveniště.

„Začalo se s úpravami cestního systému v areálu včetně odvodnění pohřebiště, vybuduje se nová dešťová kanalizace, rozvody vody a elektřiny. Letos také ještě bude vysazena nová zeleň, vybudují se odpočinková místa s lavičkami a také nová stání pro kontejnery na odpad,“ vyjmenovává plánované práce první etapy místostarosta Josef Hermann

První etapa bude dokončena do konce letošního roku a předpokládané výdaje jsou plánovány ve výši 21,8 milionu korun. Během první etapy provede Římskokatolická farnost ‑ prelatura Český Krumlov opravu některých částí hřbitovní kaple Panny Marie Bolestné, která patří do majetku církve. Práce na opravě kaple by měly začít na začátku září.

Obřady jsou přesunuty do parku, přístupy k hrobům jsou omezené

Smuteční obřady v době, kdy nebude možné z důvodu probíhajících stavebních prací využívat obřadní síň hřbitova a hřbitovní kapli Panny Marie Bolestné, se přesouvají do kaple sv. Martina v Městském parku, popř. do obřadních síní ve Vyšším Brodě nebo v Českých Budějovicích.

Po dobu probíhajících stavebních prací je z důvodu zajištění bezpečnosti na nezbytně nutnou dobu nutné omezit přístup k pronajatým hrobovým místům v místech, kde aktuálně probíhají tyto práce. „Přístup na pohřebiště je omezen dle potřeby a dočasný náhradní přístup do těch částí pohřebiště, kde práce neprobíhají, je řádně vyznačen na bočních vchodech na severní straně hřbitova. Prosíme proto občany a návštěvníky areálu hřbitova, aby věnovali zvýšenou pozornost všem upozorněním a omezením v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi,“ říká Ivana Velíšková z Odboru správy majetku a investic.

Město také žádá nájemce hrobových míst v dotčené části pohřebiště se hřbitovní kaplí (1. etapa), aby v tomto roce omezili výzdobu hrobů, výsadbu květin a cenné věci z hrobů si uschovali.

Informace o průběhu stavebních prací a nutných omezeních budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách města Český Krumlov, sociálních sítích, na webových stránkách Pohřební služby FC s.r.o. a ve vývěsní skříni hřbitova.

Na první etapu navážou v dalším roce následující fáze v dalších částech areálu. Celkově je projekt na rekonstrukci hřbitova vyčíslen na 45 milionů korun, město získalo na spolufinancování dotaci 11 milionů korun z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje. Veškeré práce by měly být dokončeny na podzim 2023.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Stavební úpravy budou probíhat dle projektové dokumentace zhotovené společností PROJEKTIL architekti, s.r.o. ve třech etapách.

  1. etapa: jižní (vstupní) část hřbitova s kaplí (odd. I. a III.)
  2. etapa: severní část hřbitova (odd. II)
  3. etapa: urnový háj

oprava hřbitova etapy

Kontakty:  

město Český Krumlov, Odbor správy majetku a investic 
tel.: 380 766 700, 380 766 710, 380 766 604 
e-mail: ivana.veliskova@ckrumlov.cz, karel.jirovec@ckrumlov.cz 

Pohřební služba FC, s.r.o. 
tel. 380 714 524
e-mail: hrbitovck@gmail.com, info@psckcimerhanzl.cz 

 

Projekt "Revitalizace areálu městského hřbitova v Českém krumlově" je spolufinancován Jihočeským krajem dotací z Krajského investičního fondu. 

Logo jihočeský kraj 2015

Aktuální sdělení

Od pondělí 20. června 2022 nebude možné z důvodu probíhajících stavebních prací v areálu městského hřbitova vstup do urnového háje hlavním vchodem (ve směru od hřbitovní kaple). Vstup bude umožněn boční branou od autoškoly. Doba trvání cca 14 dní. 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: