aktualizováno 3. 2. 2023

O čem jednali zastupitelé na svém prvním zasedání v roce 2023

Zastupitelstvo města mělo své první jednání letošního roku dne 26. ledna, kde se řešily mimo jiné tyto záležitosti:

Podnět občanů pro řešení severního obchvatu města

Město obdrželo v listopadu podnět od občanů, který se týkal otázky řešení severního obchvatu města. Občané v podnětu poukazovali na problémy vzniklé kvůli současnému dopravnímu stavu a urgentnost celé situace. Žádají, aby se město ve spolupráci s Jihočeským krajem začalo problematice věnovat a zařadily stavbu obchvatu do nově vznikajícího územního plánu. „Ve věci severního obchvatu již podnikáme kroky k zahájení procesu vymezení území pro celou trasu obchvatu, který by měl vést od Přísečné přes Vyšný a napojovat se na Chvalšinskou ulici. Nejprve tedy musíme vyřešit samotné umístění koridoru pro severní obchvat v územním plánu,“ uvádí místostarosta Zbyněk Toman.

Změna zakladatelské listiny Lesů města Český Krumlov s.r.o.

V současné době vnímá vedení města potřebu zvýšení počtu jednatelů společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. z jednoho na dva jednatele. Se zvýšením počtu se pojí také zřízení dozorčí rady, která bude tříčlenná. Aby mohlo dojít ke zvýšení počtu jednatelů a zřízení dozorčí rady, musí dojít ke změně v zakladatelské listině, kterou zastupitelé schválili.

Odměny neuvolněných členů zastupitelstva

Zastupitelé schválili navýšení svých odměn, a to v návaznosti na novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 sb., které výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků určuje. Maximální výše odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva byla zvýšena o 10 %.

Dotace pro základní školy Za Nádražím a Plešivec

Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti základních škol Za Nádražím a Plešivec o dotace z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury 2023. ZŠ Za Nádražím chce použít finanční příspěvek na výměnu podlahové krytiny ve své tělocvičně. Ze strany školy byla předběžně zjištěna cenová nabídka na práce spojené s výměnou, a to v nákladech 2,1 milionu korun. Výše dotace může pokrýt až 80 % celkových nákladů, což v tomto případě dělá až 1,7 milionu korun.

ZŠ Plešivec má zájem o podání žádosti o dotaci na opravu omítek a výmalbu spolu s vybavením šaten tělocvičny a nářaďovny. Celkové náklady projektu budou činit 188 tisíc korun. Maximální podíl dotace by mohl být až 151 tisíc korun.

Dotace od Jihočeského kraje budou připsány na účet města, jakožto zřizovatele základních škol. Školy také nedisponují dostatečnými finančními prostředky na dofinancování projektů, proto jsme navíc souhlasili s vyčleněním peněz z rozpočtu města na dofinancování zbylých výdajů na zmíněné opravy,“ uvádí starosta Alexandr Nogrády

Zastupitelé také projednávali záležitosti pozemků města. Celé jednání můžete zhlédnout na zastupitelstvo.ckrumlov.cz, kde také najdete podkladové materiály.  

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: