aktualizováno 27. 7. 2020

Aktuální projekty digitálního Krumlova

Město Český Krumlov má od roku 2019 zpracovanou tzv. Digitální strategii města Český Krumlov, která je základním strategickým dokumentem v oblasti zavádění prvků smart city v prostředí města, formuluje jeho vizi, v návaznosti na ostatní strategické dokumenty města identifikuje strategické priority v oblastech doprava, udržitelný cestovní ruch s přínosem pro místní obyvatele, datově řízené město, efektivní město a nízkoenergetické město, navrhuje programy a dílčí projekty. Zároveň definuje i tzv. Principy digitálního Krumlova, které by měly být uplatňovány při implementaci projektů s ICT složkou. Zpracování dokumentu bylo v roce 2018 spolufinancováno z rozpočtu Jihočeského kraje.

Digitální město Český Krumlov je koncept, který má zajistit smysluplné zavádění moderních technologií na území města. Koncept ovšem není pouze o technologiích. Pro jejich efektivní využívání je potřeba správné nastavení procesů a v neposlední řadě i zapojení aktivních lidí.

Technologie tedy nejsou samy o sobě cílem, nýbrž nástroji, které napomohou k řešení známých problémů města jako dopravní situace či neustále rostoucí cestovní ruch, budou zlepšovat kvalitu života místních obyvatel, zefektivní fungování správy města a podpoří ekonomický rozvoj. Vše o konceptu najdete na internetových stránkách http://digi.ckrumlov.cz.

Rozvoj služeb eGovernmentu

Z digitální strategie vychází i aktuálně realizovaný projekt Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov, který město v současné době realizuje a který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je podpořit rozvoj moderních služeb eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií.

Stěžejním záměrem projektu je vytvoření městského portálu občana, který se stane jednotným místem pro elektronickou komunikaci s městem. Autorizovaným klientům umožní mimo jiné elektronické podání v rámci řešení různých životních situací, zjistit stav závazků a jejich online platbu (např. místní poplatky), objednání se na úřad či odběr aktualit a zasílání notifikací (např. připomenutí splatnosti poplatku). Portál by měl být koncipovaný tak, aby umožnil budoucí rozvoj a rozšiřování i o další funkcionality, jakými mohou být například evidence a správa parkovacích povolení. Kromě portálu projekt řeší i rozvoj el. spisové služby a Identity Management Systemu či modernizuje a posiluje serverovou a síťovou infrastrukturu.

Aktuálně se připravuje zadání veřejné zakázky. Projekt by měl být dokončen do dubna příštího roku. Jeho předpokládané celkové náklady jsou ve výši necelých 13,4 mil. Kč, z toho dotace činí 90 %. Více se o projektu dozvíte na www.ckrumlov.cz/projekty.

Logo EU + Integrovaný regionální operační program

Efektivní městský úřad

Dalším projektem je projekt s názvem Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově, který je rovněž spolufinancován Evropskou unií, v tomto případě však prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt řeší zavedení procesního a projektového řízení na Městském úřadě Český Krumlov prostřednictvím realizace dílčích aktivit jako jsou zpracování projektové a procesní analýzy, návrh na optimalizaci procesního řízení, zavedení podpůrného softwarového řešení vedoucího k optimalizaci výkonu organizace a proškolení cílových skupin či vytvoření směrnice projektového řízení. Cílem projektu je výkonnější, efektivnější úřad, který bude poskytovat kvalitní služby svým klientům / občanům.

Projekt byl spuštěn v květnu tohoto roku a bude trvat celé dva roky. Předpokládané náklady na jeho realizaci jsou ve výši zhruba 4,5 milionů korun, z čehož dotace tvoří 95 %. Více se o projektu dozvíte na www.ckrumlov.cz/projekty.

Logo Operační program zaměstnanosti

Další dílčí projekty

V rámci konceptu digitálního města jsou aktuálně řešeny i další dílčí projekty jakými jsou např. Inteligentní řešení dopravy ve městě Český Krumlov, na jehož realizaci byl aktuálně podán návrh projektu do 2. veřejné soutěže programu TA ČR Doprava 2020+, vytvoření Platformy @OIS umožňující tvorbu moderních webových prezentací města a jeho organizací, Rozvoj optických sítí či Optimalizace využívání ICT organizacemi města. Kompletní přehled dílčích projektů a stavu jejich řešení naleznete na http://digi.ckrumlov.cz.

Chcete se zapojit do tvorby Digitálního Krumlova? Máte nápad, postřeh či podnět k zavádění moderních technologií na území města? Sdělte nám jej prostřednictvím formuláře dostupného na uvedené stránce a pomozte nám k využívání moderních technologií pro řešení potřeb Krumlováků.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Jan Lippl
Odbor / oddělení: oKT
Funkce: tajemník městského úřadu
E-mail: jan.lippl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: