aktualizováno 25. 5. 2020

Rozšíření a modernizace městského kamerového dohlížecího systému

aktualizace 8. 7. 2021

Základy městského kamerového dohlížecího systému byly v Českém Krumlově položeny již v roce 2006. Od té doby je kamerový systém postupně a systematicky rozšiřován a modernizován s cílem neustále zlepšovat a zefektivňovat aktivní dohlížení nad veřejným pořádkem a bezpečností na území města Český Krumlov, a tím přispívat k prevenci kriminality.

 

Logo dotace MVČR

Podpořeno z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

Rozšíření a modernizace v roce 2021

Název projektu: Český Krumlov - rozšíření a modernizace MKDS 2021
Registrační číslo projektu: 314D082009212
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: historické centrum města - křižovatka ulic Široká a Dlouhá
Termín realizace projektu: 09 - 11/2021
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 208 720,16 Kč
z toho dotace: 187 848 Kč

 

Rozšíření a modernizace v roce 2019

Název projektu: Český Krumlov - rozšíření a modernizace MKDS 2019
Registrační číslo projektu: 314D082009106
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Náměstí Svornosti 1, autobusové nádraží, parkoviště P1 a okolí Jelení zahrady, Parkoviště P3 (městský park) a okolí u DDM (Dům dětí a mládeže), Tovární 216 (obvodní oddělní Policie České republiky)
Termín realizace projektu: 09 - 11/2019
Dodavatel: KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Celkové výdaje projektu: 459 800 Kč
z toho dotace: 350 000 Kč

 

Rozšíření a modernizace v roce 2018

Název projektu: Český Krumlov - modernizace MKDS
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 06 - 11/2018
Dodavatel: KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Celkové výdaje projektu: 354 239,60 Kč
z toho dotace: 309 915 Kč

 

Rozšíření a modernizace v roce 2017

Název projektu: Český Krumlov - modernizace MKDS
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 05 - 11/2017
Dodavatel: KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Celkové výdaje projektu: 309 009,80 Kč
z toho dotace: 210 858 Kč

 

Rozšíření a modernizace v roce 2016

Název projektu: Český Krumlov - modernizace MKDS
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 09/2016
Dodavatel: KZ Systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 343 01 Most
Celkové výdaje projektu: 275 408,10 Kč
z toho dotace: 247 704 Kč

 

Rozšíření a modernizace v roce 2010

Název projektu: Městský kamerový a dohlížecí systém - I. - III. etapa
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR)
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 09/2016
Dodavatel: MKDS BESY, s.r.o., Kvapilova 9/958, 150 00 Praha 5, IČ 26778726
Celkové výdaje projektu: 3 775 510 Kč
z toho dotace: 2 583 000 Kč

V průběhu let 2006-2009 byl ve třech etapách vybudován městský kamerový a dohlížecí systém. V první etapě v roce 2006 bylo vybudováno operační středisko a řídící centrum na služebně Městské policie Český Krumlov, distribuční a retranslační stanoviště a tři kamerové body (na budově České spořitelny na náměstí Svornosti, na budově ZŠ Linecká a třetí bod monitoruje oblast lávky pod Plášťovým mostem). Ve druhé etapě v roce 2007 bylo doplněno a rozšířeno řídící a analytické centrum městské policie a vybudovány další 3 kamerové body  (na budově Latrán č. 53, na křižovatce ulic Soukenická a Panská ve Vnitřním městě a na sídlišti Mír, Urbinská č. 152). V roce 2007 bylo také vybudováno propojení městského kamerového systému na Policii ČR. V roce 2009 byl vybudován další kamerový bod na budově Chvalšinská 125.

Všechny kamerové body jsou vybaveny kamerovými terminály typu speed dome, které umožňují rychlou změnu sektoru sledování a automatické ostření obrazu. Videosignály jsou rádiovou cestou přenášeny na distribuční stanoviště na budově městské policie a dále kabelovým svodem do řídícího centra městské policie. Zároveň je kamerový systém propojen i na služebnu Policie ČR.

V roce 2016 byl městský kamerový dohlížecí systém rozšířen o kameru na městském úřadě, která dohlíží na přilehlou rekreační zónu obklopující Hornobránský rybník.

V roce 2017 došlo k instalaci dalších čtyř kamerových bodů, a to na Červené bráně, v Panské ulici, na Plášťovém mostě a v Linecké ulici. Kamerový systém byl současně modernizován.

V roce 2018 došlo k výměně čtyř stávajících kamer za nové a k rozšíření kamerového dohlížecího systému v městském parku o dva kamerové body. Zároveň bylo modernizováno spojení kamerového dohlížecího systému s řídícím centrem.

V roce 2019 byl městský kamerový dohlížecí systém rozšířen o jednu mobilní a čtyři stacionární kamery (parkoviště P1 a okolí Jelení zahrady a parkoviště P3 městský park a okolí u DDM). Dvě ze čtyř stacionárních kamer systému ostrahy byly v rámci zrekonstruovaného autobusového nádraží začleněny do stávajícího systému a posílen systém ostrahy. Na veškeré stacionární kamery bylo vybudováno radiové propojení do stávajícího systému. Dále bylo revitalizováno řídící centrum na obvodním oddělení PČR v Tovární ulici a upgradován řídící systém.

V letošním roce je plánováno rozšířit městský kamerový dohlížecí systém o jednu stacionární kameru v historickém centru města na křižovatce ulic Dlouhá a Široká a vybudovat její propojení do řídícího centra.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov