aktualizováno 30. 12. 2022

Program podpory - priorita Zahraniční spolupráce

aktualizováno 26. 10. 2020

Program podpory zahraniční spolupráce je prostředkem jak podpořit zahraniční aktivitu především místních škol, neziskových organizací a spolků. Podpora zahraniční spolupráce vychází ze schválených strategických dokumentů města Český Krumlov, jimiž jsou Strategický plán rozvoje města Český Krumlov a Akční plán rozvoje města Český Krumlov.

Cílem Programu je podpořit aktivity, které vedou k navázání, k udržování, k rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností. Prioritou Programu je podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s oficiálními partnerskými městy Českého Krumlova, jimiž jsou Hauzenberg (Německo), Llanwrtyd Wells (Velká Británie), Miami Beach (USA, Florida), San Gimignano (Itálie), Slovenj Gradec (Slovinsko) a Vöcklabruck (Rakousko).

Dokumenty

Na koho se obrátit?

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Jitka Bláhová
Odbor / oddělení: OS
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jitka.blahova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 213
Johana Hanušová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: johana.hanusova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 800
Ing. Jana Hermanová
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 704
Ing. Vlasta Horáková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550
Ing.  Petra Jelínková
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petra.jelinkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 110
Mgr. Zdeňka Kráková
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: zdenka.krakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 420
Ing. Petr Papoušek
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.papousek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 714
Mgr. Ingrid Pechová
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: ingrid.pechova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 400
Ing. Petr Pešek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700
Mgr. Filip Putschögl
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: vedoucí oddělení – manager kultury
E-mail: filip.putschogl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 314
Ing. Vendula Roučová
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vendula.roucova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 200
Ing. Jan Sládek
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500
Ing. David Sobol
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: david.sobol@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 900
Ing. Jan Štaberňák
Odbor / oddělení: OF
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.stabernak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 250
  Spojovatelka
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: podatelna - informace
E-mail: mail@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 111
  Stálá služba
Odbor / oddělení: MP
Funkce: stálá služba Městské policie
E-mail:
Telefon: 380 766 308
Irena Adámková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek za komunální odpad
E-mail: irena.adamkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 208
Vladimír Augsten
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: vladimir.augsten@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 509
Mgr.  Štěpánka Augustinová
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: stepanka.augustinova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 216
Ing. Dagmar Balcarová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: dagmar.balcarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 600
Petra Benčová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: petra.bencova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 807
Petr Benda
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: správce budov
E-mail: petr.benda@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 215
Jolana Benešová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: jolana.benesova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 701
Bc. Pavel Beran
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: zkušební komisař
E-mail:
Telefon:
Hana Beránková
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: sekretariát tajemníka
E-mail: hana.berankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Jan Berka
Odbor / oddělení:
Funkce: radní, zastupitel
E-mail: jan.berka@ckrumlov.cz
Telefon: 608 267 610
Luboš Bláha
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent státní správy lesů, myslivosti a rybářství
E-mail: lubos.blaha@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 559
Ing. Dagmar Bláhová
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: hospodářka
E-mail: dagmar.blahova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 209
Ludmila Blažková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: podatelna - informace
E-mail: ludmila.blazkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 210
Karel Bohdal
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Ing. Zdeňka Bohdalová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku - účetní
E-mail: zdenka.bohdalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 603
Josef Bohoněk
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: josef.bohonek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 806
Jiřina Borovková
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: sekretariát starosty
E-mail: jirina.borovkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 301
Bc. Hana Bořecká
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent živnostenské kontroly
E-mail: hana.borecka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 908
Ladislava Božiková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: účetní
E-mail: ladislava.bozikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 251
Jaroslav Brož
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jaroslav.broz@ckrumlov.cz
Telefon: 724 571 075
Bc. Petra Čabajová, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: petra.cabajova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 406
Ing. Jiří Čermák
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: referent komunitního plánování
E-mail: jiri.cermak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 488
Anna Čermáková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: anna.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Bc.  Lucie Čermáková
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: referent vnějších vztahů
E-mail: lucie.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 328
Bc. Viktor Černík
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: viktor.cernik@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 503
Ing. Bc. Jiří Čtvrtník
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jiri.ctvrtnik@ckrumlov.cz
Telefon: 725 533 688
Slavomír  Čurda
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent krizového řízení
E-mail: slavomir.curda@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 222
Ing. Miluše Dolanská, Ph.D.
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: pořizovatel územně analytických podkladů
E-mail: miluse.dolanska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 718
Josef Doubek
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Hana Dubeňová, DiS.
Odbor / oddělení: MP
Funkce: zástupce velitele Městské policie
E-mail: hana.dubenova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 309
Ing. Ivana Dulovcová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)
E-mail: ivana.dulovcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 554
Bc. Petra Exnerová
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: petra.exnerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 423
Bc. Taťána Ferencová
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail: mp@ckrumlov.cz
Telefon:
Mgr. Václava Filipová
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: vaclava.filipova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 310
Luboš Foltýn
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Tomáš Fošum
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: tomas.fosum@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 504
Lenka Fošumová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek z pobytu
E-mail: ubytovani@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257
Lenka  Fošumová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek ze vstupného
E-mail: lenka.fosumova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 257
Ing. Veronika Frnochová
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: veronika.frnochova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 719
Antonín  Ginzel
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail: antonin.ginzel@ckrumlov.cz
Telefon:
Mgr. Martin Hák
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: martin.hak@ckrumlov.cz
Telefon:
Mgr. Andrea Hakenová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: referent kultury a PR
E-mail: andrea.hakenova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 320
Ing. Jarmila Hálová
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jarmila.halova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 904
Aneta Hanzlíková
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Cyril Harš
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: správce veřejné zeleně
E-mail: cyril.hars@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550
Ing. Miloš Havelka
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: milos.havelka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 513
Petra Helclová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: petra.helclova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 508
Ing. Josef Hermann
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: josef.hermann@ckrumlov.cz
Telefon:
Vladimíra Hlavenková, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: vladimira.hlavenkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 413
Milan Hodboď
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: milan.hodbod@ckrumlov.cz
Telefon: 602 490 872
Mgr. Roman Hommer
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Bc. Jana Hrbáčková
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jana.hrbackova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 905
Lucie Hromádková, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: lucie.hromadkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 424
Mgr.  Linda Hronková
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: linda.hronkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 214
Eva Hrušková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: eva.hruskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Mgr. Ing. Lenka Indrová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: lenka.indrova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 551
Bc. Aleš Iser
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: ales.iser@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 506
Libor Janečka
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Karel Jirovec
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 710
Bc. Markéta Jirsová
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů
E-mail: marketa.jirsova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 906
Patrik Jírů
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Bc. Dominika Kadlecová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: dominika.kadlecova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 431
Bc. Jitka Karlíčková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: správce rozpočtu
E-mail: jitka.karlickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 253
Anna Kárová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: anna.karova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 561
Ing. Jan Kastl
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: koordinátor SECAP, klimaticko-energetický manažer
E-mail: jan.kastl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 113
Ing.  Ivana Klementová
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: personalistka
E-mail: ivana.klementova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 103
MUDr. Jiří Klosse
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jiri.klosse@ckrumlov.cz
Telefon:
Zdeněk Kmoch
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609
Mgr. Roman Kneifl
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: roman.kneifl@ckrumlov.cz
Telefon: 725 046 345
Bc.  Simona Kollarová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: simona.kollarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 552
Bc. Jiří Kopal
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jiri.kopal@ckrumlov.cz
Telefon:
Dalibor Kozák
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent dopravy
E-mail: dalibor.kozak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 507
Ing. Jozef Krajňák
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent živnostenské kontroly
E-mail: jozef.krajnak@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 909
Lenka Krbcová
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Tomáš  Krbec
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: správce budov
E-mail: tomas.krbec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 215
Bc. Tomáš Kubát
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: vedoucí oddělení - informatik
E-mail: tomas.kubat@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 107
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Bc. Simona Kůzlová, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: simona.kuzlova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 415
JUDr. Karel Laczkó
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: právník
E-mail: karel.laczko@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 330
Johana  Lepešková
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: johana.lepeskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 708
Ing. Jan Lippl
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: tajemník městského úřadu
E-mail: jan.lippl@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 333
Jan Lochmann
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: technik registru vozidel
E-mail: jan.lochmann@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 511
Jitka Máchová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: účetní
E-mail: jitka.machova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 252
Mgr. Lenka  Marešová
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent - přestupky
E-mail: lenka.maresova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 522
Lukáš Markovec, DiS.
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: lukas.markovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 804
Michaela Maříková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: michaela.marikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 205
Štefan Masár
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Bc. Jaromír Maurer
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jaromir.maurer@ckrumlov.cz
Telefon: 606 941 633
Michaela  Mikešová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: michaela.mikesova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 555
Ing. Zdeněk Moravec
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: manažer digitálních technologií a inovací
E-mail: zdenek.moravec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 108
Bc. Barbora Návarová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: barbora.navarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 432
Mgr. Petra Nestávalová
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: manager PR – tisková mluvčí
E-mail: petra.nestavalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 121
Jana  Netušilová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - hlavní účetní
E-mail: jana.netusilova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 254
Alexandr Nogrády
Odbor / oddělení:
Funkce: starosta, radní, zastupitel
E-mail: alexandr.nogrady@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 100
Ing. Jan Novák
Odbor / oddělení:
Funkce: radní, zastupitel
E-mail: jan.novak@ckrumlov.cz
Telefon: 602 203 244
Tomáš Novák
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: tomas.novak@ckrumlov.cz
Telefon: 605 584 268
Ing. Marie Novotná
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - veřejná zeleň
E-mail: marie.novotna@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 553
Ing. Jiří Olšan
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jiri.olsan@ckrumlov.cz
Telefon: 720 417 895
Bc. Jiří Pahorecký
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: zkušební komisař
E-mail: jiri.pahorecky@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 505
Karolína Papoušková
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Jana Pavlíková, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: terénní pracovník
E-mail: jana.pavlikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 409
Ing. Hynek Pazderka
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: hynek.pazderka@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 717
Mgr. Dagmar Alexandra Pejšová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: dagmar.pejsova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 433
Ing. arch. Dagmar Pešková
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: dagmar.peskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 703
Kateřina Pešková
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: katerina.peskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 517
Vendulka Petroušková
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: vendula.petrouskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 516
František Pilát, DiS.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - vodoprávní úřad
E-mail: frantisek.pilat@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 560
Bc. Marek Potclan
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: marek.potclan@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 808
Stanislava Prayerová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: stanislava.prayerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 514
Eva Pražmová, DiS.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: eva.prazmova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 405
Ing. Alena Přibylová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: alena.pribylova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 608
Lenka Přívratská
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí oddělení dopravně správních agend
E-mail: lenka.privratska@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 510
Renata Pyšíková
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent evidence obyvatel
E-mail: renata.pysikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 203
Karel Račák
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Marta Rajdlová
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: marta.rajdlova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 601
Petra Raušerová, DiS.
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent - odpady (státní správa)
E-mail: petra.rauserova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 557
Josef Richter
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Jana Richterová
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: podatelna - informace
E-mail: jana.richterova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 111
Michaela Rózsárová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - řidičské průkazy
E-mail: michaela.rozsarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 512
Mgr.  Monika Rusňáková
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: monika.rusnakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 212
Ing. arch. Robin Schinko
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: místostarosta, radní, zastupitel
E-mail: robin.schinko@ckrumlov.cz
Telefon:
Tereza Schinková
Odbor / oddělení: OS
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: tereza.schinkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 204
Bc. Veronika Schmidová
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent státní správy ochrany přírody a ochrany zvířat proti týrání
E-mail: veronika.schmidova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 558
Jana Schwambergová
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Bc. Alena Směšná
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: alena.smesna@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 427
Bc. Jindřiška Smolíková
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent
E-mail: jindriska.smolikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 412
Jan Sommer
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jan.sommer@ckrumlov.cz
Telefon: 724 246 425
Jana Soudková
Odbor / oddělení: OKS
Funkce: sekretariát starosty
E-mail: jana.soudkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 102
Bc.  Lucie Soustružníková
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: lucie.soustruznikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 417
Bc. Andrea Srbená
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: andrea.srbena@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 902
Eva Stanková
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: eva.stankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 801
Bc. Veronika Stanková, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: veronika.stankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 418
Dana Steinbauerová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek za komunální odpad
E-mail: dana.steinbauerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 255
Bc. Jaroslava Stifterová
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: terénní pracovník
E-mail: jaroslava.stifterova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 410
Mgr.  Martin Střelec
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: martin.strelec@ckrumlov.cz
Telefon: 732 751 185
Lenka  Stupková
Odbor / oddělení: OS
Funkce: finanční referent, administrativní pracovník
E-mail: lenka.stupkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 521
Bc. Martin Sýkora
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální pracovník
E-mail: martin.sykora@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 408
Petr Šandera
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: petr.sandera@ckrumlov.cz
Telefon: 725 763 392
Radek Šebela
Odbor / oddělení: MP
Funkce: prevence kriminality
E-mail: radek.sebela@ckrumlov.cz
Telefon:
Mgr. Marta Šindelková
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: administrátor veřejných zakázek
E-mail: marta.sindelkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 112
Bc. Jan  Šítal
Odbor / oddělení: MP
Funkce: velitel Městské policie
E-mail: jan.sital@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 323
Jana Šítalová
Odbor / oddělení: OF
Funkce: referent - poplatek ze psů
E-mail: jana.sitalova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 256
Ing. Romana Šolcová
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: romana.solcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 414
Jaroslava Španillerová
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: jaroslava.spanillerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 322
Ing. Oto Šrámek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: investiční referent – projektový manažer
E-mail: oto.sramek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 606
PaedDr. Jan Štěpánek
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: developer - investiční referent
E-mail: jan.stepanek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 607
Marie Štifterová
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Gabriela Šubrtová
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: mzdová účetní
E-mail: gabriela.subrtova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 104
Bc. Veronika Šváchová
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: veronika.svachova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 805
Zbyněk Toman
Odbor / oddělení:
Funkce: místostarosta, radní, zastupitel
E-mail: zbynek.toman@ckrumlov.cz
Telefon:
Ing. Miloš Tóth
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: informatik
E-mail: milos.toth@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 106
Milan Trhlín
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: milan.trhlin@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 520
Václav Tuček
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: dopravní referent
E-mail: vaclav.tucek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 109
Finanční účtárna
Odbor / oddělení: OF
Funkce: účetní
E-mail: uctarna@ckrumlov.cz
Telefon:
Dalibor Uhlíř, MBA
Odbor / oddělení:
Funkce: místostarosta, radní, zastupitel
E-mail: dalibor.uhlir@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 120
Jan Ungerman
Odbor / oddělení: ZM
Funkce: zastupitel
E-mail: jan.ungerman@ckrumlov.cz
Telefon:
Jaroslav Urban
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Ing. arch. Marie Urbánková
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: marie.urbankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 702
Gabriela Vagnerová, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: kurátorka pro mládež
E-mail: gabriela.vagnerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 426
Božetěch Vácha
Odbor / oddělení: MP
Funkce: strážník Městské policie
E-mail:
Telefon:
Ing. Miroslav Valach
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: miroslav.valach@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 605
Ing. arch. Aleš Valder
Odbor / oddělení: OUUP
Funkce: referent územního plánování
E-mail: ales.valder@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 709
Mgr. Bc. Martin Valicsek
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: kurátor pro mládež
E-mail: martin.valicsek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 419
Bc. Jiří Valiček
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: jiri.valicek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 515
Ing. Eva Vašíčková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: referent ochrany ovzduší
E-mail: eva.vasickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 556
Jan Vávra
Odbor / oddělení: OSU
Funkce: referent stavebního úřadu
E-mail: jan.vavra@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 803
Andrea Vejvodová
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent - registr vozidel
E-mail: andrea.vejvodova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 502
Ivana Velíšková
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: ivana.veliskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 604
Ing. arch. Jakub Veselý
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: jakub.vesely@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 715
Mgr. Renata Vodičková
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: renata.vodickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 425
Bc. Filip Vojta
Odbor / oddělení:
Funkce: radní, zastupitel
E-mail: filip.vojta@ckrumlov.cz
Telefon:
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Ing. Bc. Zdeněk Vyhnal
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: informatik
E-mail: zdenek.vyhnal@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 105
Bc.  Daniel Zahradník
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: daniel.zahradnik@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 429
Ing. Zdeněk Zajíček
Odbor / oddělení:
Funkce: zastupitel
E-mail: zdenek.zajicek@ckrumlov.cz
Telefon: 603 523 758

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: