aktualizováno 25. 5. 2021

Infopoint Ukrajina - Koordinační a výukové centrum

Město Český Krumlov uspělo se svou žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra ČR na projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024 vzniklého na základě usnensení vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu.

 

      Logo unhcr     Logo Ministerstva vnitra

 

O projektu

Název projektu: Infopoint Ukrajina - Koordinační a výukové centrum
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra České republiky
Realizátor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Špičák 114, Český Krumlov
Termín realizace projektu: 01 - 12/2024
Stav projektu: realizace
Předpokládané celkové výdaje projektu: 636 000 Kč (z toho dotace: 604 200 Kč)

 

Popis projektu

Město Český Krumlov bezprostředně po zahájení válečného konfliktu na území Ukrajiny zřídilo v prostorách Městského úřadu InfoPoint pro ukrajinské uprchlíky, kde jim byla poskytována podpora všeho druhu. Zejména se jednalo o pomoc s evidencí osob a jejich ubytováním, které probíhalo přes Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině na letišti Planá (bylo řešeno, jak a kdy tam mají dojet, jaké mají mít s sebou doklady apod.). Dále byla přes InfoPoint zajišťována materiální pomoc a sociální poradenství, jak začlenit děti do škol, pomoc ve zdravotnických službách a kam se obrátit s hledáním pracovního místa. V těchto aktivitách bude Koordinační a výukové centrum pokračovat nadále.

Na hlavní pracovní poměr město Český Krumlov zaměstnalo paní Svitlanu Pashaninu, která je Ukrajinka již dlouhodobě žijící v České republice, ze začátku byla zaměstnána za účelem poskytování tlumočnických služeb, zejména pro jednání uprchlíků na Pracovním úřadě, Správě sociálního zabezpečení, v bankách apod. Nyní má na starost i fungování komunitního centra pro ukrajinské uprchlíky. Výpomoc s agendou zajišťuje paní Ruzana Haranian DiS., zaměstnaná na dohodu o provedení práce.

Komunitní centrum pro ukrajinské uprchlíky je umístěno ve volných prostorách vily na adrese T.G. Masaryka 114, Český Krumlov, kde v současné době sídlí také Centrum pro pomoc dětem a mládeži.

V přilehlém objektu zvaném Bouda se konají komunitní akce, které by stmelovali je samotné mezi sebou.


        

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: