aktualizováno 2. 10. 2013

Odpady ze zahrad

aktualizováno 2.10.2013

I v našem městě tvoří významnou skupinu producentů biologicky rozložitelného odpadu zahrádkáři. S jejich neodpovědností se potýkáme celoročně, na podzim však práce na zahradě vrcholí a mnoho z nich větve, listí, stařinu apod. likvidují jednoduše - v sousedství své dokonale upravené zahrady vyvezou do svahu, rokle nebo porostu či vysypou do řeky.

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov upozorňuje obyvatele, že suchý rostlinný materiál lze spalovat (v souladu se zákonem o ovzduší) v otevřených ohništích a obdobných zařízeních.

Drobné větve, trávu a listí lze odevzdávat na sběrném dvoře v Kaplické ulici. Sběrný dvůr je otevřen v pondělí a středu od 14:30 - 18:00 hod., v sobotu pak od 10:00 - 16:00 hod. Pro obyvatele města Český Krumlov je uložení tohoto typu odpadu na sběrný dvůr zdarma.

Obyvatelé kteří odkládají odpad mimo vyhrazená místa, se dopouštějí přestupku proti veřejnému pořádku, za který mohou být sankcionováni až do výše 50 tis. Kč.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: