aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Úvodní slovo kronikáře

Zápisy do kroniky města Český Krumlova za rok 2015 zpracovávali postupně během roku celkem tři kronikáři. V období leden – duben 2015 to byl dosavadní kronikář města Mgr. Filip Putschögl, od května do října byl vystřídán Mgr. Petrem Kronikou a od listopadu do prosince vedla kroniku Mgr. Zdena Mrázková, MBA, která v ní pak pokračovala i v následujícím roce 2016.

Filip Putschögl se narodil v roce 1979 v Českých Budějovicích a dětství prožil v Zubčicích nedaleko Českého Krumlova. Základní školu navštěvoval ve Velešíně a poté absolvoval gymnázium v Kaplici, kde poprvé získal hlubší zájem o historii a další humanitní obory. Vystudoval obor Kulturní historie na Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od r. 2006 pracoval v Národním muzeu jako vedoucí oddělení „Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích“. Od června 2008 až dosud je zaměstnancem města Český Krumlov v oddělení kanceláře starosty, kde má na starosti podporu kultury ve městě. Kronikářem byl v období 2012 – 2015; v roce 2015 se stal již trojnásobným otcem a rovněž i vzhledem k neustále rostoucím potřebám města při zajišťování velkého množství kulturních projektů a s nimi spojené nemalé agendy musel bohužel Filip Putschögl z časových důvodů na funkci kronikáře v dubnu 2015 rezignovat.

Dalším kronikářem města Český Krumlov byl od 1. dubna do 31. srpna 2015 Petr Kronika. Pochází z obce Staré Město pod Landštejnem, narodil se v roce 1970. Po studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích několik let vyučoval angličtinu v kurzech pro vojáky z povolání na Výcvikové základně mírových sil v Českém Krumlově. Na velmi krátký čas se stal hercem v loutkohře českobudějovického Jihočeského divadla. V současné době působí jako moderátor v Českém rozhlase České Budějovice a jako redaktor regionálního studia Radia Proglas, Jan Neumann v Českých Budějovicích. Dlouhodobě spolupracuje s městem Český Krumlov při kulturních akcích, které město pořádá. Má rád divadlo (především činohru), klasickou hudbu, jazz, někdy četbu a vždycky ticho.

Vzhledem k tomu, že Petr Kronika má rovněž velmi časově náročné zaměstnání, krom pravidelné redaktorské práce v Českém rozhlase moderuje ve večerních hodinách a o víkendech i značné množství kulturních a společenských akcí nejen v Českém Krumlově, ale i v celých jižních Čechách, byl těmito okolnostmi donucen po půlroční kronikářské práci z časových důvodů na další činnost kronikáře rovněž rezignovat.

V listopadu 2015 převzala městskou kroniku Mgr. Zdena Mrázková, MBA (narozena v roce 1972). Pochází z Českých Budějovic, kde stejně jako Filip Putschögl vystudovala Kulturní historii na Jihočeské univerzitě. Absolvovala také obor Management cestovního ruchu na univerzitě Johannese Keplera v Linci. Její zaměstnání ji přivedlo hned po absolutoriu studia do Českého Krumlova. Nejprve byla dokumentaristkou a knihovnicí, později vedoucí Evropského informačního centra Jihočeské univerzity v Českém Krumlově. Zde se významně podílela na realizaci rozsáhlého projektu „Oficiální informační systém města a regionu Český Krumlov“ na www.ckrumlov.cz, který je od doby svého spuštění v roce 1998 již téměř 20 let základním informačním zdrojem o městě. Následně pracovala tři roky pro Národní památkový ústav jako manažer provozu Státního hradu a zámku Český Krumlov. Od roku 2002 je zaměstnankyní Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r. o.

Zde nejprve spoluzakládala a následně pracovala na destinačním managementu v oddělení cestovního ruchu, a to později i vedla. V současné době je asistentkou jednatele společnosti a zároveň od roku 2005 intenzivně spolupracuje na vybraných projektech Musea Fotoateliér Seidel (projekt záchrany a revitalizace fotoateliéru, tvorba musea a depozitáře v letech 2005 – 2008, fotografická databanka, drobné i rozsáhlé výstavní projekty fotografií J. a F. Seidela: mj. výstava pro česká centra v Mnichově a ve Vídni, Mystérium Šumava, pravidelná publikační a přednášková činnost – čtvrtletník Vítaný host, Šumava, příspěvky do Novin města Český Krumlov, cyklus přednášek „Seidelova Šumava: Lipno – krajina pod hladinou“ aj.).

Podílela se i na zpracování několika publikací – mj. ve spolupráci s Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov na „Průvodci zámeckým divadlem“, se společností MCU s. r. o. na „Průvodci městem Český Krumlov“, ve spolupráci s městem pak např. na realizaci 1. etapy „Management plánu památky UNESCO“ či na projektu výpravné knihy k 750. výročí: „Příběh města Český Krumlov“. V roce 2016 byla spoluautorkou úspěšného prvního dílu edice Seidelova Šumava: „Lipno – krajina pod hladinou“ aj. Zdena Mrázková žije spolu se svými třemi syny nedaleko Českého Krumlova v Dolním Třeboníně.

V Českém Krumlově, 15. prosince 2016

Zdena Mrázková

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: