aktualizováno 3. 2. 2014

Koncepce kultury města Český Krumlov

Aktualizace 3.2.2014

Koncepce podpory kultury města Český Krumlov 2014 - 2020

Koncepci podpory kultury města Český Krumlov schválilo zastupitelstvo města v prosinci 2013. Hlavním cílem tohoto strategického dokumentu je pomoc při objektivním rozhodování o podpoře kultury pro vedení města a zároveň i posouzení účelnosti této podpory. Obyvatelům a návštěvníkům města Koncepce přinese šanci na zlepšení nabídky kulturních služeb z hlediska dosud méně uspokojené poptávky i z hlediska rozsahu a kvality nabídky kulturních aktivit. Příkladem opatření, které by mělo podporovat nové a zajímavé projekty kulturní povahy, je změna grantového systému nebo zapojení území "třetího meandru" do společenského života města a tím i jeho oživení pro obyvatele. V současnosti probíhají práce na zahájení realizace Koncepce.

Mezi prioritní opatření pro rok 2014 patří transformace grantového systému podpory kulturních aktivit, zajištění informačního a poradenského servisu pořadatelům kulturních aktivit pro získávání finančních prostředků mimo rozpočet města nebo podpora akcí zvyšujících zájem obyvatel i návštěvníků města o kulturní dění a kulturní dědictví v Českém Krumlově a další. K aktualizaci a možnému vylepšení Koncepce pomůže i plánovaný výzkum obyvateli poskytovatelů veřejných kulturních služeb, který proběhne v květnu a naváže na předešlé výzkumy, které Filozofická fakulta provádí ve městě od roku 1992. 

Koncepci zpracovala v průběhu roku 2013 kulturní komise rady města ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Spolupráce s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze probíhá v rámci řešení projektu „Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb", který je podpořen Ministerstvem kultury České republiky.

Dokumenty

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov