aktualizováno 20. 12. 2013

Kasárna Vyšný

aktualizováno 19.12.2013

Město Český Krumlov dostalo darem v roce 2007 areál bývalých vojenských kasáren ve Vyšném. Rozloha území získaného od Ministerstva obrany ČR je 22,25 ha, pořizovací cena činí 372,4 milionů Kč. Aktuálně zajišťuje město profesionální ostrahu areálu, provedlo demolice části nevyužitelných objektů, hledá externí finanční prostředky na dokončení demoličních prací, zpracovalo územní a regulační plán a v tuto chvíli zpracovává projektovou dokumentaci k územnímu řízení.

Projekt demolice nevyužitelných objektů

Předpokladem pro nové využití areálu bývalých kasáren byla likvidace stávajících vojenských objektů, které byly často ve zchátralém stavu a naprosto nepoužitelné pro jakýkoli jiný účel. V roce 2008 bylo proto přistoupeno k demolici a odstranění některých z těchto objektů, konkrétně byl zdemolován skelet nedokončené budovy z armovaného betonu, dvě budovy bývalých skladů, ubytovna pro vojáky, zděná budova baterkárny, která původně sloužila k dobíjení akumulátorových článků, sklad PHM a nájezdová betonová rampa u vševojskového skladu. Po demolici objektů byl celý prostor vyčištěn a povrch byl zarovnán do úrovně okolního terénu.

V roce 2009 a 2010 nebylo město se žádostmi o dotaci na další demolice úspěšné a potřebnou dotaci nezískalo.

V roce 2011 město dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj získalo a demoliční práce mohly pokračovat další etapou. V roce 2011 byly kompletně zdemolovány dřevostavby v severní části areálu, kde se nacházely v minulosti ubikace mužstva, ošetřovna, sklady, vepřinec, porodnice prasat, zbrojní dílny, apod. Na dalších pozemcích areálu byly zdemolovány příhradové přístřešky, sklady, rampy, objekt stanice PHM, zbořeniště a různé zpevněné plochy. Celý terén byl po té upraven a vyrovnán.

Základní informace

Název: Demolice nevyužitelných objektů kasárna Vyšný - Český Krumlov
Místo realizace: město Český Krumlov, bývalý areál kasáren Vyšný
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: AZS 98, spol. s r.o., U Habrovky 247/11, Praha, IČ 25227254 (I. etapa)
                              APB Plzeň - Petr Březina, Losiná 303, 332 04 Nezvěstice, IČ 16669711 (II. etapa)
                              A.K.U.P.I. CB spol. s r.o., Čéčova 625/26, 370 04 České Budějovice, IČ 26076748 (II. etapa)
Stav projektu: realizace ukončena
Termín realizace: srpen - prosinec 2008 - I. etapa; září - prosinec 2011 - II. etapa
Celkové výdaje projektu: 7 442 417,- Kč - I. etapa; 4.917.809,- Kč - II. etapa  Celkem: 12.360.226,- Kč
Celková výše podpory: 5 581 000,- Kč - I. etapa; 3.688.056,- Kč - II. etapa
Celkem: 9.269.056,- Kč
Poskytovatel podpory:Ministerstvo pro místní rozvoj, program 217 118 "Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití" (I. etapa)
                                    Ministerstvo pro místní rozvoj, program 117D81400 "Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů" (II. etapa)

 

Výhled v této lokalitě

O areál bývalých kasáren projevila zájem Iniciativa Univerzita pro Budoucnost, již vede Gaudenz Assenza. Jeho tým, přišel na jaře roku 2013 s ideou založit v Českém Krumlově mezinárodní univerzitu. Začali se pravidelně scházet s místními obyvateli a se zastupiteli, jež vize oslovily a započaly tak přípravy vzdělávacího komplexu.

Více a aktuální informace o této iniciativě naleznete zde.

Původní plány města s touto lokalitou:

V bývalých kasárnách ve Vyšném se počítalo se vznikem stovek bytových jednotek, ať už individuálního nebo hromadného bydlení, občanské vybavenosti nebo prostorů pro komerční využití. Studie na toto území byla již zpracována v rámci projednávání územního plánu ve Vyšném. Je schválený územní i regulační plán. Město již jednou dostalo projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí, kterou nechalo přepracovat tak, aby bylo řešení území etapizovatelné a případně financovatelné z různých zdrojů. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí detailně rozpracovává studii, mělo by z ní být patrné jednotlivé členění objektů v daném území. Rada města by se měla otázkou lokality bývalých kasáren ve Vyšném zabývat v prvním kvartále roku 2011.
Výstavba v lokalitě bývalých kasáren byla závislá na posílení kanalizačního sběrače. Nešlo jen o samotnou lokalitu ve Vyšném, ale i o napojení na zbývající městskou síť. Bylo by nutné posílit kanalizační vedení i v navazující lokalitě, tedy z Vyšného až ke Trojici. U Trojice  měl být postaven nový vírový separátor. Investice do vybudování kanalizačního sběrače a posílení kanalizačního vedení by si vyžádala investici přes 100 milionů Kč. Město Český Krumlov hledalo finanční prostředky z externích zdrojů, avšak nenašlo žádný vhodný dotační program, do nějž by mohlo podat žádost.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Zdeněk Kmoch
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: zdenek.kmoch@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 609

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: