aktualizováno 18. 7. 2013

Povodně 2013 - Jak probíhala a stále probíhá humanitární sbírka - ČČK Č. Krumlov

Aktualizováno 18.7.2013

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Českém Krumlově vyhlásil dne 5. 6. 2013, pro zmírnění následků povodně a pomoci potřebným, materiální sbírku humanitární pomoci.

Místem příjmu i výdejem materiálu, byly prostory Ošacovacího střediska na autobusovém nádraží v Českém Krumlově. Materiální pomoc, jako například úklidové a dezinfekční prostředky, repelenty, vědra, košťata, hadry na podlahy, pracovní a gumové rukavice, kolečka pro odvoz naplaveného materiálu, nářadí, lopaty, motyky hrábě apod., byly skladovány v prostorách humanitárního skladu, v garáži budovy autobusového nádraží. Odtud bylo vše průběžně distribuováno do postižených oblastí. V prostorách tohoto skladu, jsou k dispozici vysoušeče, sloužící pro účinné vysoušení objektů. V rámci povodní byly tyto vysoušeče bezplatně zapůjčeny do pěti objektů v Českém Krumlově.

Ze zkušenosti z minulých let, kdy se k nám do Ošacovacího střediska dostalo velké množství použitého šatstva, které se pro nezájem občanů do postižených oblastí nedistribuovalo, se sbírka tentokrát netýkala ošacení.

Veškerou humanitární pomoc jsme průběžně distribuovali do postižených oblastí v rámci spolupráce s koordinátory humanitární pomoci OS ČČK v Českých Budějovicích a Úřadu ČČK v Praze. Byla rovněž aktivována naše Humanitární jednotka a dle požadavku koordinátorů, byla plně k dispozici.
Dne 14. června 2013 byl příjem materiálních věcí do humanitární sbírky, na základě výzvy z Úřadu ČČK Praha ukončen. Všechny humanitární sklady byly přeplněny. Pomoc však byla stále poskytována tam, kde bylo zapotřebí. K 20. červnu 2013 byla také Úřadem ČČK Praha ukončena okamžitá pomoc všem, kteří byli zasaženi povodněmi a aktivita je dále směřována na následnou pomoc.

Kromě materiální pomoci (úklidové prostředky a nářadí) darovaly některé firmy též potraviny. Část z nich, byla předána Domovu dětí v Horní Plané (bonbony) a další část pak byla prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Č. Krumlov, poskytnuta osobám v hmotné nouzi a osobám bez přístřeší (masové konzervy, instantní polévky).

Rádi bychom poděkovali všem zainteresovaným občanům, firmám a spolupracovníkům:
• kteří dovezli a darovali materiální pomoc do Ošacovacího střediska
• kteří poskytli finanční pomoc
• kteří jakkoli pomáhali, ať už přímou účastí u nás či jinde v terénu
• kteří zprostředkovávali humanitární pomoc
• kteří nás a hlavně ty, které povodně osobně zasáhly, podporovali ve spřízněných myšlenkách.

Ještě stále se odstraňují napáchané škody. Na následnou pomoc (opravy budov, vybavení domácností apod.) probíhá stále finanční sbírka.

Pomocí DMS můžete i nadále finančně pomáhat: SMS pošlete ve tvaru DMS CCK na číslo 87777 nebo na účet Fondu Humanity ČČK: 222885/5500, bez variabilního symbolu.

Eva Pejchalová
ředitelka úřadu OS ČČK Č. Krumlov

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: